2016-02-29 16:55:00

Popiežius Etiopijos patriarchui: pradėkime naują draugystės laikotarpį


Popiežius Pranciškus priėmė Etiopijos ortodoksų Tewahedo Bažnyčios patriarchą, Abuna Matthias I, pirmą kartą apsilankiusį Vatikane. Romos vyskupų ir Etiopijos ortodoksų Tewahedo Bažnyčios patriarchų santykiai glaudūs, jau ne vieną dešimtmetį abi Bažnyčios dalyvauja ekumeniniame dialoge su kitomis Rytų ortodoksų Bažnyčiomis. Palyginti neseniai, t.y. 2012 metais, mišrios komisijos susitikimas įvyko Adis Abeboje, patriarcho pirmtako Pauloso kvietimu. Patriarchui Paulosui mirus jo vietoje Tewahedo Bažnyčios patriarchu 2013 metų vasario 28 dieną buvo išrinktas Abuna Matthias.

Po privataus pokalbio su patriarchu ir delegacijų pristatymo, pasikeitimo dovanomis, popiežius Pranciškus dėkojo patriarchui už draugiškus linkėjimus ir dvasinį artumą, prašė nuoširdžiai pasveikinti vyskupus, kunigus ir visą Etiopijos ortodoksų Tewahedo Bažnyčios šeimą visame pasaulyje, patikino, kad patriarcho vizitas Vatikane sutvirtina broliškus ryšius, kurie jau dabar vienija abejas Bažnyčias, drauge patriarchui ir jo delegacijai išreiškė karštą viltį, kad šis jų susitikimas leis abiem Bažnyčioms pradėti naują broliškos draugystės laikotarpį.

Popiežius Pranciškus su dėkingumu prisiminė patriarcho pirmtako Paoloso susitikimus su šv. Jonu Pauliumi II 1993 metais ir popiežiumi Benediktu XVI 2009 metais, kaip ir dalyvavimą Vyskupų Sinodo asamblėjoje 2012 metais Vatikane, apžvelgė abiejų Bažnyčių teologinį dialogą Tarptautinėje mišrioje komisijoje.

Per dialogą suvokėme, kad mums bendra beveik viskas: vienas tikėjimas, vienas Krikštas, vienas Viešpats ir Išganytojas Jėzus Kristus. Mes vieningi dėka Krikšto, kuris mus įjungė į vientisą Kristaus kūną. Esame vieningi dėka mūsų įvairių bendrų ir turtingų vienuolinių ir liturginių tradicijų. Esame broliai ir seserys Kristuje. Ir kaip jau ne kartą pastebėta, tai kas vienija yra kur kas daugiau už tai kas dalija, sakė patriarchui popiežius Pranciškus.

Jis kalboje paminėjo kankinių ekumenizmą, kuris yra kaip kvietimas, kad visi mes čia ir dabar kartu žengtume pirmyn link vis pilnesnės krikščionių vienybės. „Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiamės visi nariai“ (1 Kor 12,26), pasakė popiežius Pranciškus, pakartodamas apaštalo Pauliaus mokymą ir pastebėjo, kad kentėjimai kartu visuomet skatindavo nevieningus krikščionys labiau suartėti vieni su kitais. Tokiu pat būdu, kaip kankinių praliejamas kraujas tapo naujųjų krikščionių sėkla pirmykštėje Bažnyčioje, šiandien daugybės visų Bažnyčių krikščionių liejamas kraujas tampa krikščionių vienybės sėkla.

Popiežius Pranciškus drauge išreiškė viltį, kad liausis prieš krikščionis vykdomas pragaištingas smurtas Artimuosiuose Rytuose ir kai kur Afrikoje, prašydamas pasaulio politikos ir ekonomikos vadovus ugdyti taikingą sambūvį, grįstą abipuse pagarba ir susitaikymu, abipusiu atleidimu ir solidarumu, pagyrė Etiopijos pastangas sukurti teisingesnę visuomenę, pagrįstą teisingumu, pagarba moters vaidmeniui, prisiminė vandens stygiaus socialines ir ekonomines pasekmes, Bažnyčių bendradarbiavimą siekiant bendrojo gėrio ir kūrinijos apsaugos.

Istorija paliko skaudžių nesutarimų ir nepasitikėjimo naštą, dėl kurio prašome Dievo atleidimo ir pagydymo. Melskime vieni už kitus, prašydami kankinių ir šventųjų, kad apsaugotų visus mūsų pastoraciniam rūpesčiui patikėtus tikinčiuosius. Šventasis Tėvas Pranciškus kalbą užbaigė tradicine etiopų krikščionių malda į Mariją, Gailestingumo Motiną, kurios prašoma, kad apvilktų savo Sūnaus gailestingumu, apjuostų jo atlaidumu, atgaivintų jo aliejais, apdovanotų jo vaisiais.

Atsisveikinęs su popiežiumi, Etiopijos ortodoksų Tewahedo Bažnyčios patriarchas Abuna Matthias I pirmadienį užbaigė kelių dienų vizitą Romoje. Patriarchas su jį lydėjusia Tewahedo Bažnyčios delegacija vizito metu meldėsi prie šv. Apaštalo Petro kapo, aplankė Popiežiškąją krikščionių vienybės tarybą, sekmadienį aukojo Eucharistiją su Romos etiopų bendruomene Urbono kolegijos koplyčioje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.