2016-02-29 10:19:00

Popiežius: Dievas nebaudžia nelaimėmis


Sekmadienio vidudienį sveikindamas į Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius ir turistus, prieš Viešpaties Angelo maldą sakytoje kalboje popiežius Pranciškus, kaip įprasta, komentavo Mišių Evangelijos skaitinį.

Kiekvieną dieną girdime blogas žinias: žmogžudystės, nelaimės, katastrofos... Taip pat ir šios dienos Evangelijoje Jėzus pamini du didelio atgarsio sulaukusius to meto nelaimingus įvykius: Romos karių brutalų elgesį šventykloje ir bokšto prie Siloamo tvenkinio griuvimą, nusinešusį aštuoniolikos žmonių gyvybes.

Jėzus žino, kad jo klausytojai prietaringi ir kad bandydami aiškintis tokius įvykius dažniausiai jie pasidaro neteisingas išvadas. Daugelis mano, kad jie tie žmonės žuvo tokiomis žiauriomis aplinkybėmis, vadinasi – Dievas juos nubaudė už kažkokias labai sunkias jų kaltes. Jei anie to nusipelnė; tai aš, kurio ta nelaimė nepalietė, galiu dėl savęs nesijaudinti.

Jėzus griežtai atmeta tokią mąstyseną, nes Dievas nebaudžia nelaimėmis. Jėzus sako, kad tie žmonės nebuvo blogesni už kitus. Jėzus ragina šias nelaimes priimti kaip visiems skirtą įspėjimą, nes visi esame nusidėjėliai.

Taip pat ir šiandien, - tęsė Pranciškus, - kai matome nelaimes ir gedulą kartais jaučiame pagundą suversti kaltę aukoms ar netgi Dievui. Tačiau Evangelija mus ragina pamąstyti: kaip mes suprantame Dievą? Ar tikrai toks yra Dievas? Gal tai tik mūsų susikurta projekcija, gal tai „dievas pagal mūsų paveikslą ir panašumą“. Jėzus mus ragina keisti širdį; radikaliai keisti kryptį, atmesti kompromisus su blogiu ir veidmainyste; eiti Evangelijos keliu.

Tačiau ir čia susiduriame su pagundomis. Ką mums daryti? Juk mes nesame blogi žmonės. Mes esame tikintys, mes lankome bažnyčią. Deja, - sakė popiežius, - visi esame panašūs į tą nevaisingą medį, apie kurį kalbama šio sekmadienio Evangelijos pabaigoje. Tačiau mūsų laimei Jėzus yra tas sodininkas, kuris mus užtaria: „Šeimininke, palik jį dar šiais metais.“

Tai malonės metai – tai Kristaus veiklos metai, tai Bažnyčios tarnystės metas, laukiant Kristaus šlovingo sugrįžimo. Tai mūsų gyvenimas, kuriame kasmet pasikartoja Gavėnia ir kuriais kartais mums suteikiamos ypatingos susimąstymo ir atsivertimo progos, tokios kaip Gailestingumo jubiliejaus metai. Koks kantrus yra Dievas! – sakė popiežius ir meldė Mergelės Marijos užtarimo, kad ji mums padėtų atverti savo širdis Dievo gailestingumo malonei. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.