2016-02-27 16:32:00

Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Dešimt klausimų


Sekmadienį, kovo 6 d. prasidės popiežiaus ir Romos Kurijoje dirbančių jo artimiausių bendradarbių Gavėnios rekolekcijos, kurios truks šešias dienas, iki penktadienio, kovo 11-osios. Kaip pernai ir užpernai, rekolekcijos vyks ne Vatikane, bet „Dieviškojo mokytojo“ rekolekcijų namuose Ariccia miestelyje, netoli Romos. Vadovauti šiemetinėms rekolekcijoms pakviestas italas teologas kun. Ermes Ronchi.

Ankstesniais metais popiežiaus ir Kurijos rekolekcijos vykdavo visą savaitę nuo pirmojo Gavėnios sekmadienio. Šiemet šiuo laikotarpiu popiežius Pranciškus lankėsi Meksikoje, tad rekolekcijos nukeltos į ketvirtą Gavėnios savaitę.

Popiežiaus ir jo bendradarbių Gavėnios rekolekcijos prasidės kovo 6-osios, sekmadienio vakarą Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir pirma rekolekcijų vadovo meditacija. Kitomis rekolekcijų dienomis rytais visi dalyviai kalbės brevijoriaus Rytmetinę, klausysis pamokslininko meditacijos ir švęs Eucharistiją. Po pietų bus klausoma antros meditacijos; po jos vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir kalbami Mišparai. Penktadienį, paskutinę dieną, po rytinės meditacijos ir Mišių, rekolekcijos baigsis popiežiaus padėkos žodžiu ir palaiminimu.

Šiemetinės rekolekcijoms vadovausiantis kun. Ermes Ronchi parengė dešimt meditacijų, pagal dešimtį Evangelijose užduotų klausimų.

1. Ko ieškote? (Jn 1,38)

2. Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? (Mk 4,40)

3. Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? (Mt 5,13)

4. O jūs kuo mane laikote? (Lk 9,20)

5. Ar matai šitą moterį? (Lk 7,44)

6. Kiek turite duonos?  (Mk 6,38; Mt 15,34)

7. Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? (Jn 8,10)

8. Moterie, ko verki? Ko ieškai? (Jn 20,15)

9. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? (Jn 21,16)

10. Kaip tai įvyks? (Lk 1,34)

Rekolekcijoms vadovausiantis kunigas Ermes Ronchi, gimęs 1947 m., Marijos tarnų kongregacijos narys, yra Italijoje žinomas teologas ir biblistas, daugiau kaip dvidešimties populiarių knygų autorius, religinių televizijos laidų vedėjas. Pats Pranciškus asmeniškai paskambino kunigui ir pakvietė jį vadovauti priešvelykiniam maldos ir susikaupimo metui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.