2016-02-27 17:29:00

Kanados vyskupai pasmerkė siūlymą įteisinti pagalbą mirti


Eutanazija, kaip ir pagalba nusižudyti visiškai nepriimtinos, pareiškė Kanados katalikų ganytojai. Vyskupų konferencijos pirmininkas Douglas Crosby pasisakė episkopato vardu po to, kai Kanados ypatingas vyriausybinis komitetas dėl medicininės pagalbos suteikimo norintiems mirti vasario 25 dieną paskelbė ataskaitą pavadintą „Medicininė pagalba norintiems mirti: dėmesys paciento gerovei“.

Vyriausybinis komitetas ataskaitoje siūlo, kad pagalba mirti būtų suteikta psichiatrinius negalavimus kenčiantiems asmenims, kad psichologinė kančia butų įvardyta kaip kriterijus, leidžiantis pripažinti „teisę“ pasinaudoti tokiomis paslaugomis, kad per ateinančius trejus metus pagalbos mirti paslaugos taptų prieinamos paaugliams, o gal būt ir vaikams, kuriuos būtų galima klasifikuoti kaip „pribrendusius mažamečius“, kad visi sveikatos sistemos darbuotojai būtų įpareigoti teisingai orientuoti pacientus, prašančius suteikti pagalbą nusižudyti ir kad visos valdžios remiamos Kanados sveikatos struktūros viešai siūlytų pagalbos mirti galimybę.

Vyskupas atkreipė dėmesį ir į tai, kas komisijos ataskaitoje nepasakyta: nekalbama apie tai, kaip paliatyvi medicina ir slaugymas namų aplinkoje gali būti visai priimtini siūlymai žmonėms, gundomiems pagalbos mirti galimybės. Taip pat nekalbama apie būtinumą sudaryti nacionalinę prevencinę strategiją prieš savižudybes, kurios ypač paplitusios tarp čiabuvių jaunimo. Ganytojas paprašė prisiminti katalikų Bažnyčios doktriną, kuri yra aiški: pagalba numirti arba nusižudyti nėra medicininis gydymas. Todėl žudymas asmenų, sergančių psichinėmis ligomis, jaunų ar senų, yra priešingas krikščioniškam meilės įsakymui.

Komitetas siūlymuose visai nekreipia dėmesio į paciento gerovę ir jokiu būdu nepadeda mirštantiems ir pažeidžiamiems asmenims, pareiškė Hamiltono vyskupas Douglas Crosby, Kanados Vyskupų konferencijos pirmininkas. Parafrazuodamas popiežių Pranciškų, ganytojas pažymėjo, kad kaip tik atvirkščiai, Kanados vyriausybinė komisija liudija atmetimo kultūrai būdingą nusistatymą, ir visai neparodo Dievo gailestingojo veido. Pasak Kanados episkopato pirmininko, katalikai su kitų krikščioniškų ir nekrikščioniškų bendruomenių atstovais, kaip ir su netikinčiaisiais tvirtina, kad eutanazija, pagalba mirti ir ataskaitoje pristatyti siūlymai yra visiškai nepriimtini. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.