2016-02-24 17:17:00

Per 10 milijonų žmonių dalyvavo popiežiaus renginiuose Meksikoje


Daugiau kaip 10 milijonų 500 tūkstančių žmonių dalyvavo popiežiaus Pranciškaus Apaštališkosios kelionės Meksikoje renginiuose, įskaitant atėjusius pasveikinti popiežių, kai jis važiavo iš vieno renginio į kitą, ir Mišias šešiuose miestuose, kuriuos aplankė nuo vasario 12 iki 17, praneša internetinis portalas hoylosangeles.com. Portalas pristatė Meksikos vyskupų konferencijos paskelbtą ataskaitą apie tikinčiųjų dalyvavimą popiežiaus kelionės įvykiuose. Pakelėse popiežiaus pasveikinti buvo susirinkę 9,4 milijonai žmonių, o mišiose ir kituose renginiuose dalyvavo 1,15 milijono tikinčiųjų, kurių didžioji dauguma įsigijo nemokamus renginių įėjimo bilietus.

Bilietai buvo dalijami visose krašto vyskupijose, tiesa, Vatikano radijo bendradarbis, lydėjęs popiežių į Meksiką, atkreipė dėmesį, jog kai kuriuose renginiuose daug užsakytų vietų buvo neužimtos todėl, kad daug parapijų gavo kur kas mažiau įėjimo bilietų, negu buvo pažadėta, tad daugelis bilietų negavusių ir nusivylusių tikinčiųjų atsisakė vykti į renginius iš tolesnių Meksikos vietovių.

Iš viso buvo išdalinta 882,225 bilietai 93 Meksikos vyskupijose, tačiau buvo ir daug tokių atvejų, kai žmonės trumpai prieš renginį buvo įleisti ir be bilietų, gerbiant popiežiaus kelionės saugumo reikalavimus. Tad iš viso dalyvavo susitikimuose 1,15 milijonų tikinčiųjų.

Kelionės programos įvykius stebėjo iš viso 4077 žurnalistai, tiek iš Meksikos, tiek iš užsienio, akredituoti popiežiaus kelionei.

Popiežiaus Pranciškaus kelionės įvykiuose dalyvavo 134 Meksikos vyskupai ir 37 atvykę iš užsienio, pasak Meksikos vyskupų konferencijos, dauguma pastarųjų iš Centrinės Amerikos ir JAV.

Didžiausias dalyvių skaičius užfiksuotas šventosiose Mišiose Ekatepeke – 300 000 ir Ciudad Juareze krašto šiaurėje, prie sienos su JAV – 210 000. Kiti daugiausiai tikinčiųjų sulaukę įvykiai buvo Chiapas valstijoje: popiežiaus susitikimas su šeimomis valstijos sostinėje Tuxtla Gutierrez – 109 000 ir Mišios San Cristobal de las Casas mieste su Meksikos čiabuviais  – 100 000. Jaunimo susitikime su popiežiumi Morelijoje dalyvavo 85 500 jaunuolių.

Pasak vietinės katalikų spaudos, daug Meksiko arkivyskupijoje tikinčiųjų jautėsi priblokšti itin griežtų saugumo priemonių, pavertusių „įkaitais“ miestus, kuriuose lankėsi popiežius. Popiežiaus Pranciškaus žodžiai ir veiksmai guodė ir drąsino visus, tačiau pareigūnų taikytos priemonės buvusios labiau apsunkinančios nei naudingos.

Po kelionės popiežius Pranciškus pasakė, kad jo vizitas buvo „Atsimainymo patirtis“. Šventasis Tėvas pagyrė Meksikos tikinčiuosius už atvirą ir tvirtą tikėjimą, nors patyrė daug sukrėtimų, priespaudos, pažeminimo ir smurto. „Susitikimai Meksikoje buvo kupini tikėjimo šviesos, kuri perkeičia veidus ir nušviečia kelią“, - pasakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.