2016-02-22 16:16:00

Permainos Vatikano radijo vadovybėje


Vatikano medijų pertvarkymo kontekste tarnybas vasario mėnesio pabaigoje užbaigs du ilgamečiai Vatikano radijo vadovai: Vatikano radijo generalinis direktorius t. Federico Lombardi SJ ir Vatikano radijo Administracijos direktorius Alberto Gasparri. Naujų Vatikano radijo Generalinio direktoriaus ir Administracijos direktoriaus nebus. Komunikacijų sekretoriato prefektas prel. Dario Edoardo Vigano pirmadienį vietoj Generalinio direktoriaus Lombardi ir Administracijos direktoriaus Gasparri paskyrė Giacomo Ghisani laikinai pareigas einančiu Vatikano radijo teisiniu atstovu ir Vatikano radijo Administracinės direkcijos atsakinguoju nuo kovo 1 dienos. Giacomo Ghisani yra Komunikacijų sekretoriato Generalinis sekretorius ir buvęs ilgametis Vatikano radijo tarptautinių santykių ir teisinių reikalų skyriaus vedėjas.

Šie poslinkiai atspindi gan sparčiai vykdomą Vatikano medijų suvienijimo procesą pagal popiežiaus Pranciškaus birželio 27 dieną „motu proprio“ įsteigtą Komunikacijų sekretoriatą. Naujojo sekretoriato tikslas – sujungti į naują instituciją visus Vatikano komunikacijų sektorius -  Komunikacijų popiežiškąją tarybą, Šventojo Sosto Spaudos salę, Vatikano internetinę tarnybą, Vatikano radiją, Vatikano televizijos Centrą, „l’Osservatore Romano“, Vatikano spaustuve, Fotografijų tarnybą, Vatikano leidyklą. Nuo sausio 1 d. jau yra sujungtos Popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos ir Šventojo Sosto Spaudos salės administracijos.

Pagal pristatytą ir patvirtintą grafiką 2016 metais planuojamas Vatikano Radijo ir Vatikano Televizijos Centro suvienijimas, iš dalies jau įvykęs kai kuriuose sektoriuose.

Komunikacijų sekretoriato prefektas prel. Dario Edoardo Vigano be to patvirtino, jog be vykdomo pertvarkymo procesoyra rengiami nauji statutai ne tik Komunikacijų sekretoriato, bet ir jo žinioje veiksiančios institucijos, užtikrinančios juridinį atstovavimą tiek Europos, tiek tarptautiniu mastu. Be naujųjų statutų bus sukurtos naujos ir vieningos institucijos struktūros. Tai bus nepaprasta proga įvertinti abiejų institucijų daugiakalbį ir daugiakultūrinį paveldą, sakoma Komunikacijų sekretoriato prefekto komunikate.

74 metų t. Federico Lombardi SJ toliau eina Šventojo Sosto Spaudos salės Generalinio direktorius pareigas. Jis išeina iš Vatikano radijo po 26 tarnystės metų. Paskirtas Vatikano radijo programų direktoriumi 1990 metais, Federico Lombardi buvo paskirtas Popiežiaus radijo Generaliniu direktoriumi 2005 metais. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.