2016-02-19 11:15:00

Påven svarar på journalisternas frågor under hemresan från Mexiko


Som alltid under hemresan efter en apostolisk resa talade påven Franciskus med journalisterna på planet och svarade på deras frågor. Under den här resan var intresset stort och 76 journalister hade ackrediterat sig och deras frågor rörde allt ifrån pedofilskandaler, homosexualitet, kommunion till frånskilda omgifta, situationen mellan Ryssland och Ukraina, abort, och Donald Trump. Påven svarade angående Donald Trumps anklagelser att påven är politisk och har låtit sig påverkas av mexikanarna och om den mur Trump har lovat att bygga mellan USA och Mexiko, att:

”Gudskelov sa han att jag är politisk, eftersom Aristoteles definierar människan som "animal politicus": då är jag åtminstone en människa. Om jag har låtit mig påverkas av mexikanarna? Jag lämnar det upp till er att avgöra. En person som tänker på att bygga murar istället för broar, är inte kristen. Det är inte evangeliskt. Vad gäller vad man ska rösta eller inte rösta på det blandar jag mig inte i. Jag säger bara: den här mannen är inte kristen, om han säger detta. Men man måste se om det är det han har sagt.”

En mexikansk journalist tog upp pedofilskandalerna i Mexiko och nämnde särskilt Kristuslegionärernas grundare pater Marcel som har märkt många människor särskilt offren, som misströstar på kyrkan. Funderade du på att möta offer? Vad säger du om att man flyttar präster som är pedofiler från en församling till en annan?

Påven började med att säga att ”en biskop som bara låter en präst byta församling, när man vet om fall av övergrepp på barn, är en galning. Det bästa man kan göra är att låta honom avgå."

Påven fortsatte med att säga att han tycker man bör hylla den man som verkligen kämpade mot detta i kyrkan, kardinal Ratzinger. När han var prefekt för trosläran hade han allt i sina händer, han gjorde utredningar, och agerade. Tio dagar före Johannes Paulus II död, under korsvägsandakten på långfredagen, påpekade han att det var nödvändigt att rengöra kyrkan på smuts, "porquerias". Och fastän att han visste att han var en påvekandidat brydde han under mässan Pro Pontifice eligendo - sig inte om att dölja sin inställning, och sa exakt samma sak. Han var modig vilket hjälpte många att våga öppna den här dörren. Därför vill jag påminna om honom, eftersom vi ibland glömmer det dolda arbetet som har banat vägen."

Påven beskrev sedan det arbete man nu gör i kurian för att bekämpa pedofili, och att man har beslutat att utse en tredje sekreterare vid Troskongregationen som bara behandlar dessa fall. Avslutningsvis sa påven att det är en monstrositet eftersom en präst är vigd till att leda barnet till Gud, och istället slukar han det som ett djävulskt människooffer, och förstör det.”

En annan mexikansk journalist tog upp situationen i Mexiko med tusentals försvunna människor, och hon undrade varför påven inte hade valt att träffa familjemedlemmar till dem, särskilt de 43 försvunna i Ayotzinapa, eller sagt något särskilt till dem.

Påven svarade att han hade gjort "ständiga hänvisningar till de mördade, till narkotikahandels och människohandelns offer. Han sa att det finns så många grupper familjemedlemmar och det förekommer att de är i strid med varandra. Det var omöjligt att ta emot alla grupperna, särskilt när de är motståndare med varandra. Det en svår situation att förstå, för mig som är utlänning, men jag tror att det mexikanska samhället är ett offer för kriminaliteten vilket jag talade om. Det är en smärta jag tar med mig, eftersom detta folk inte förtjänar denna tragedi.”

Vidare undrade en fransk journalist om påven trodde att han skulle kunna åka till Moskva efter mötet med Kirill och om patriarken hade bjudit in honom. Eller om påven skulle åka till det pan-ortodoxa mötet på Kreta i juni.

Påven började med att säga att han gärna skulle åka till det pan-ortodoxa mötet och att katolska representanter hade blivit inbjudna men att han skulle delta andligt. Vidare varnade påven för hur man tolkar en mening i ett dokument då man inte sätter den i hela sammanhanget, och den besvikelse som man säger att de ukrainska biskoparna har uttryckt över paragrafen som berör Ukraina i dokumentet de två skrev under. Han sa att han förstår deras besvikelse men att kyrkan i Rom söker är fred, och att han har tagit emot båda presidenterna i Rom för att främja fred.

Påven ville dock inte kommentera inbjudningar till Moskva och annat som sagts under det privata samtalet, annars vore det inte privat. ”Men jag kan säga: Jag kom ut glad. Och han också.”

En italiensk journalist bad påven kommentera det italienska parlamentets omdiskuterade lag om registrerat partnerskap, en fråga som har lett till en stark debatt i samhället och bland katoliker, liksom rätten för samkönade att adoptera barn.

Påven Franciskus sa att påven blandar sig inte i italiensk politik. Det sa jag i mitt första möte med de italienska biskoparna. Eftersom påven är allas påve, kan han inte driva praktiskt politik i ett land - det är inte påvens uppgift. Det jag tycker, är det som kyrkan tycker i frågan och som den har sagt många gånger, eftersom Italien inte är det inte är det första landet som tar upp denna fråga. Jag tror det kyrkan alltid har sagt.

En annan italiensk journalist tog upp samma fråga och undrade om ett dokument från troskongregationen 2003 som säger att katolska parlamentariker inte bör rösta i frågan om samkönade partnerskap.

Påven svarade att en "välutbildad katolsk politiker måste rösta i enlighet med sitt samvete. Jag tror att det är tillräckligt. Och jag understryker "välutbildat", och inte ett nyckfullt samvete som drivs av det ”det känner för”. Ett korrekt utbildat samvete låter sig inte styras av nycker. Vad gäller samkönade relationer upprepar jag det jag sa på återresan från Rio de Janeiro, vilket är det som står i den Katolska kyrkans katekes."

Samma journalist undrade även om påven hoppas på att möta den muslimska motsvarigheten till Kirill, Imamen på Al-Azhar i Egypten. Påven sa att kurians interreligiösa råd arbetar på att förhandla om ett sådant möte, och att det finns vilja.

En spansk journalist frågade påven om det omtalade zika-viruset som utgör störst risk för gravida kvinnor. Vissa myndigheter har föreslagit abort, eller att undvika en graviditet. Kan kyrkan tänka sig att överväga begreppet "mindre synd"?

”Abort är inte en mindre synd, svarade påven. Det är ett brott. Att "ta bort en för att rädda en annan. Det är det som maffian gör. Det är ett brott. Det är en absolut synd. Att undvika en graviditet är ett mindre ont - vi talar om konflikten mellan det femte och sjätte budet. Paulus VI, den store!, sa till ordensystrarna i Afrika att använda preventivmedel då de riskerade att bli våldtagna. Man får inte blanda ihop abort med att undvika en graviditet. Abort är inte ett teologiskt problem: det är ett mänskligt problem, det är ett medicinskt problem. Du dödar en person för att rädda en annan - i bästa fall. Eller av bekvämlighet. Det går emot den hippokratiska eden som läkarna svär. Abort är inte ett religiöst ont, det är ett mänskligt ont. Och eftersom det är ett mänsklig brott, liksom varje mord, blir man dömd. Men att undvika en graviditet är inte ett absolut synd och i vissa fall, som i detta, är det tydligt, sa påven och uppmanade läkare att göra allt de kan för att hitta ett vaccin mot dessa två myggor.

En amerikansk journalist undrade hur det kommer sig att kyrkan kan kalla sig barmhärtig när den har lättare att förlåta en mördare än någon som har skilt sig och gift om sig.

Påven sa att i det post-synodala dokumentet som kommer att släppas - möjligen före påsk – finns det ett kapitel om själavård för sårade familjer, och han underströk behovet av bättre förberedelser före äktenskapet. ”För att bli präst krävs åtta års förberedelser." Ett annat viktigt kapitel är barnen i en familj. När en familj är i kris blir barnen lidande, och offer. "En tredje punkt är den om hur man integrerar omgifta i kyrkans liv. Integrera var ett nyckelord under synoden - och jag fortsätter att använda det – integrera sårade familjer i kyrkans liv. Men att integrera betyder inte att ta emot kommunion. Man kan inte kräva kommunion som om det vore en rättighet”, sa påven och menade att det är inte det första steget.

En franska journalist frågade om relationen mellan påven Johannes Paulus II och den amerikanska filosofen Anna Tymieniecka. Får en påve ha en så nära relation med en kvinna?

”Vi vet att detta var ett vänskapsförhållande”, svarade påven. ”En man som inte kan ha en god vänskap med en kvinna , är en man i vilket det saknas något. En vänskap med en kvinna är inte en synd. En kärleksrelation med en kvinna som inte är din fru, är en synd. Påven är en man, som även är i behov av kvinnornas tankar. Men kvinnorna är fortfarande lite missförstådda, vi präster förstår inte alltid det goda som en kvinna kan göra i prästens liv och i kyrkan, och ge råd och hjälp i en frisk vänskap.

En rombaserad journalist undrade vad som är påvens dröm och vad som är hans mardröm. Påven svarade Kina vilket fick alla att skratta. ”Kina….. Jag vill gärna åka till Kina.

Sedan tillade påven en slags sammanfattning över det mexikanska folket mottagande och han kallade dem för mer än ett folk, att med deras tusenåriga historia och 645 olika språk, finns det något arkaiskt över dem. ”Det är svårt att beskriva det mexikanska folket, denna historia, denna rikedom, denna glädje, denna förmåga att fira, och dessa tragedier. I Ciudad Juárez, rådde en 12 timmar lång fredspakt mellan ligorna när jag var där. Efter det fortsätter kriget och människohandeln. En nation som fortfarande bevarar sin vitalitet i denna situation kan bara förklaras med Guadalupe. Vår Fru är där. Det finns ingen annan förklaring.

Den sista journalisten undrade vad påven hade frågat Vår Fru av Guadalupe om under den långa stund han bad ensam vid hennes sida.

”Jag bad för världen, för fred ... så många saker ... Hon hade huvudet fullt när jag väl slutade ... Jag bad om förlåtelse, jag bad om att kyrkan må växa frisk, jag bad för det mexikanska folket ... att präster är sanna präster och nunnor sanna nunnor och biskopar riktiga biskopar: enligt Herrens vilja. Men de saker som en son säger till sin mamma är ju lite hemliga.”
All the contents on this site are copyrighted ©.