2016-02-19 17:03:00

Popiežiaus dėmesys čiabuviams – stiprus paskatinimas


Popiežiaus piligrimystė Meksikoje sužadino atnaujintą Bažnyčios dėmesį čiabuviams. Tai dovana, kurios reikšmė nesiriboja vien Meksikos tikrove, sakė Vatikano radijui kardinolas Claudio Hummes OFM, brazilų hierarchas emeritas. Jis atkreipė dėmesį, kad atnaujintas Bažnyčios dėmesys čiabuviams yra itin svarbus visiems, kurie darbuojasi su čiabuvių bendruomenėmis visame Amerikos žemyne. Taip pat mums, brazilams, ir visiems, kurie darbuojasi su čiabuviais didžiulėje Pan-Amazonijos teritorijoje, pasakė 82 metų kardinolas Hummes, prieš keturis dešimtmečius vyskupu konsekruotas pranciškonų vienuolis, kurio sielovadinių pastangų dėmesio centre -  Amazonijos tautų gerovė.

Amazonijoje ieškome naujų būdų pristatyti Bažnyčios buvimą kad galėtume sukurti tokią Bažnyčią, kuri būtų visiškai inkulturuota regionuose, kuriuose gyvena čiabuviai. Popiežius Pranciškus Meksikoje lankydamasis Čiapas valstijoje apie tai pasakė labai svarbių dalykų. Popiežiaus bendravimo su čiabuviais būdas, jo gestai paliko gilų įspūdį. Kaip ir čiabuvių jam skirtas priėmimas. Šventasis Tėvas sutiko su daugybe susituokusių čiabuvių nuolatinių diakonų, su čiabuvių kunigais, pamatė vyskupų ir vyskupijų vykdomą čiabuvių pastoraciją, kuri tęsiama jau daug metų. Dedamos iš tiesų didelės pastangos sukurti tikrą čiabuvių Bažnyčią. Tai reiškia Bažnyčią, giliai susitapatinusią su dabartine čiabuvių tautų kultūra, istorija, gyvensena, dėmesingą joms iškylantiems iššūkiams, jų siekiams, kančioms, trūkumams. Tokiai Bažnyčiai, kad ji būtų iš pagrindų čiabuvių, reikia savų kunigų taip, kad čiabuviai galėtų pasakyti: „Esame Jėzaus Kristaus čiabuvių Bažnyčia!“, tikra Jėzaus Kristaus Bažnyčia, savaime suprantama - užgimusi iš Romos, kad turėtų galimybę priimti tikrai pasaulinio masto iššūkį būti Bažnyčia įsišaknijusia į savo tautų kultūrą.

Kardinolas Hummes labai teigiamai pasisakė dėl popiežiaus Pranciškaus spendimo patvirtinti liturgiją viena iš pagrindinių Meksikos čiabuvių kalbų. Tai buvo iškalbus gestas ir ženklas: šviesa ir stiprus paskatinimas dirbantiems Brazilijoje, ypač Amazonijoje, pasakė Vatikano radijui kardinolas. Jis pridūrė, kad Šventasis Tėvas labai seka vyskupų ir vyskupijų pastangas čiabuvių pastoracijoje. Popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad Bažnyčios Amazonijoje veidas turi būti amazoniškas, su autochtoniška kunigija. Būdamas Čiapas valstijoje tai buvo parodyta visu aiškumu. Mus tai drąsina, sakė Brazilijos sostinės San Paolo arkivyskupas emeritas, Brazilijos vyskupų konferencijos prezidiumo prieš penkerius metus paskirtas Episkopato komisijos pirmininku Amazonijos reikalams. 2003 metais įsteigta komisija vykdo solidarumo projektus Amazonijoje, savo veiksmus derindama su visomis Brazilijos vyskupijomis, ugdo Bažnyčios sąmoningumą apie sudėtingą Amazonijos gyventojų tikrovę, kviečia atgaivinti ir pagilinti Bažnyčios misionierišką dvasią.

Arkivyskupui Claudio Hummes OFM vasario 21 dieną sukanka kardinolystės 15-sios metinės. Tą pačią dieną šv. popiežius Jonas Paulius II paskyrė iš viso 42 kardinolus, įskaitant kardinolą Audrį Bačkį, Vilniaus arkivyskupą emeritą ir dabartinį popiežių, tuometinį Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupą Jorge Mario Bergoglio. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.