2016-02-18 11:03:00

Popiežius darbininkams ir darbdaviams: Kokią Meksiką paliksite savo vaikams?


Paskutinę vizito Meksikoje dieną popiežius Pranciškus taip pat susitiko su darbo pasaulio atstovais – ne tik darbininkais, bet ir su darbdaviais, verslininkais ir pramonės įmonių vadovais.

Kreipdamasis į juos, popiežius sakė, kad nors iš šalies žiūrint galėtų atrodyti, kad darbininkai ir darbdaviai atstovauja antagonistiniams interesams, tačiau iš tiesų taip nėra, nes visiems turi rūpėti, kad žmonės turėtų darbą, kad kiekvienas būtų naudingas visuomenei, kad jaunimas turėtų ateitį. Didžiausia dabartinio meto problema, su kuria susiduria šios šalies jaunimas, - sakė popiežius, - yra ribotos lavinimosi galimybės ir su tuo susijęs nedarbas, kuris sukuria skurdo situacijas.

Deja, dabartinais laikais viešpatauja ekonominės naudos paradigma, kuri nulemia ir žmonių tarpusavio santykius. Siekiama kiek įmanoma didesnio pelno bet kuria kaina ir tuoj pat. Tai ne tik kenkia verslo etikai, bet šitaip užmirštama, kad pati geriausia investicija yra investavimas į žmones, į šeimas. Geriausia investicija – tai galimybių kūrimas.

Popiežius paminėjo ir gana dažnai girdimą kritiką Bažnyčios socialiniam mokymui. Sakoma, jog Bažnyčia norėtų, kad verslo įmonės taptų labdaros institucijomis. Tačiau Bažnyčios socialinis mokymas yra pranašiškas balsas, kuris padeda nepasimesti tarp siekių ir ambicijų. Kiekvieną kartą kai negerbiamas žmogaus asmens integralumas, nukenčia visa visuomenė. Visi visuomenės nariai turi rūpintis visų geriu, nes visų likimai tarpusavy susiję.

Kokia ateitį norime palikti savo vaikams? Manau, - sakė Pranciškus, - kad šiuo klausimu visi sutariame. Ir būtent šis horizontas, šis tikslas šiandien mus visus turi suvienyti bendram darbui. Visi žinome, kad kurti teisingos visuomenės projektus ir juos įgyvendinti nelengva. Tačiau taip pat žinome, kad bus kur kas blogiau, jei ateitį atiduosime į korupcijos, brutalumo ir nelygybės rankas. Žinome, kad nelengva suderinti visų darbo pasaulio dalyvių interesus, tačiau taip pat žinome, kad labai daug žalos padaroma tuomet kai nebandoma susitarti. Raginu jus, - sakė popiežius, - svajoti tokią Meksiką, kokią norėtumėt palikti savo vaikams; Meksiką be pirmos ir antros rūšies žmonių; tokią Meksiką, kurioje būtų pripažįstamas kiekvieno žmogaus turimas Dievo vaiko orumas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.