2016-02-17 12:38:00

Popiežius susitiko su Meksikos jaunimu


Visą antradienį, penktąją savo apaštališkosios kelionės dieną, popiežius Pranciškus praleido pačiame Meksikos geografiniame centre – Michoacan valstijos sostinėje Morelia mieste, už maždaug dviejų šimtų kilometrų į vakarus nuo sostinės. Rytą, vietos laiku, kaip jau kalbėta vakar mūsų laidoje, Pranciškus aukojo Mišias, kuriose dalyvavo kunigai ir vienuoliai iš visų Meksikos vyskupijų.

Po pietų (Lietuvos laiku prieš vidurnaktį) popiežius aplankė didžiulę, barokinę, septynioliktajame amžiuje statytą vyskupijos katedrą. Prie katedros popiežių pasveikino miesto valdžios vadovai, o katedros viduje jo laukė keturiolikos Meksikos universitetų rektoriai ir šešių šalyje veikiančių nekatalikiškų krikščioniškų bendruomenių vadovai bei keli šimtai vaikų. Šia proga nebuvo numatyta oficiali kalba; popiežius pasisveikino su katedroje buvusiais žmonėmis, ypatingą dėmesį skirdamas vaikams.

Prašykime Mergelę Marija, kad ji globotų mus ir mūsų šeimas, mūsų draugus, taip pat tuos, su kuriais mes nesutariame, - sakė popiežius vaikams. Prašykime, kad Marija ir juos globotų, kad nebūtų nesantaikos, kad būtų daugiau draugystės. Užsimerkime ir tyliai paprašykime, kad Mergelės Marija globtų taip pat tėčius, mamas ir senelius, - sakė Pranciškus ir visi kartu sukalbėjo „Sveika Marija“.

* * *

Po vizito katedroje, popiežius atvyko į miesto stadioną, kuriame jo laukė jaunimas iš visos Meksikos.

Jūs esate Meksikos turtas ir Bažnyčios turtas. Ir aš tai sakau visiška rimtai, nebandymas jums pataikauti ar iš jūsų šaipytis, - kalbėjo  Pranciškus. Jūs esate turtas, kurį reikia paversti viltimi. Esate pirminė medžiaga, su kuria reikia dirbti. Negali būti vilties, jei tau trūksta savigarbos ir pasitikėjimo savimi, jei kiti tave nuvertina, atstumia, verčia tave jaustis antrarūšiu ar net ketvirtarūšiu. Ar dar blogiau – tu manai, kad žmogaus vertė priklauso nuo to kiek jis turtingas.

Suprantu, pridūrė Pranciškus, kad sunku jaustis tautos turtu, kai neturi darbo, kai nesiskaitoma su tavo teisėmis. Tačiau aš jums kartoju – jūs tikrai esate savo tautos turtas, nes tai mums skelbia tikėjimas į Jėzų Kristų. Kistus gali viską paversti viltimi; jis mus žadina iš apgaulingų sapnų, jis nori išvaduoti iš skurdo, atstūmimo, vergystės. Jėzus Kristus apnuogina visą ta melą, kuriuo siekiama jaunus žmones paversti samdiniais, tarnaujančiais kitų ambicijoms, - sakė popiežius, ragindamas Meksikos jaunimą nepasiduoti lengvo gyvenimo, greito uždarbio pagundai, įsiveliant į prekybos narkotikais ir nusikalstamumo pinkles.

Įsikibkite į Kristų ypač tuomet kai atrodo, kad viskas griūva ir kad slegia nepakeliama našta. Nepaleiskite jo rankos. Ypač tuomet kai parpuolate, leiskite, kad jis jums padėtų atsikelti. Neįmanoma išvengti nuopuolių, bet jai puolame, turime tuoj pat keltis.

Popiežius taip pat kvietė jaunimą dalyvauti savo bendruomenių bei katalikiškų judėjimų veikloje, kvietė statyti „šventoves“, ne iš akmens, ne tik fizine prasme, bet patiems stengtis būti būsimos geresnės ir teisingesnės visuomenės pamatu.

Galiausiai popiežius prašė jaunimą visada melsti Gvadalupėje apsireiškusios Mergelės Marijos užtarimo. Ji tepadeda gerai suprasti kokiais turtais Dievas mus apdovanojo; jos užtarimo dėka testiprėja pasitikėjimas Kristumi, kad galėtume keliauti per gyvenimą su krikščionims deramu orumu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.