2016-02-17 14:51:00

Pápež s mládežou v Morelii: Ste bohatstvom Mexika, vaša nádej je Kristus


Mexiko 17. februára – Vy ste bohatstvom Mexika a Kristus je vašou nádejou. Tak znelo hlavné posolstvo pápeža Františka, ktorý sa včera krátko pred polnocou nášho času stretol s mexickou mládežou v Morelii v štáte Michoacán. Svätý Otec počas viac než hodinového stretnutia plného hudby, tanca, modlitieb a svedectiev odpovedal v spontánnom príhovore mladým na ich problémy jedným slovom: Ježiš Kristus. 

Mexický národ sa považuje za mladý, 32% zo 120-miliónovej populácie totiž tvorí mládež vo veku od 12 do 29 rokov. Stretnutie s pápežom Františkom, ktoré sa v mnohom podobalo Svetovým dňom mládeže okrem 100-tisícového zástupu na štadióne v Morelii sledovali ďalšie státisíce mladých po celom Mexiku. V druhom najväčšom meste Guadalajara tak mohli mladí urobiť aj vďaka veľkoplošným obrazovkám na námestí Jána Pavla II.

V štyroch svedectvách zazneli problémy, s ktorými mnohí mladí v Mexiku každodenne bojujú. Sú nimi násilie, korupcia, nedostatok pracovných príležitostí, zlá sexuálna výchova, či negatívny vplyv nových komunikačných prostriedkov. Svätý Otec si výpovede mladých pozorne vypočul a urobil si niekoľko poznámok. Po krátkom úvode, v ktorom pozdravil mladých na štadióne v Morelii, ale aj tých, ktorí sledovali podujatie prostredníctvom televízie, si Svätý Otec všetkých okamžite získal slovami:

„Vy ste bohatstvo Mexika, vy ste bohatstvo Cirkvi... A nechcem sa vám líškať... Chápem, že veľakrát je ťažké cítiť sa ako bohatstvo, keď sme neprestajne vystavovaní strate priateľov alebo rodinných príslušníkov končiacich v rukách obchodníkov s drogami, vystavovaní drogám, kriminálnym organizáciám, zločincom, ktorí rozsievajú teror. Je ťažké cítiť sa ako bohatstvo národa, keď tu chýbajú dôstojné pracovné príležitosti, keď sa popierajú práva. Ja vám však opakujem, je to tak, lebo ... ako aj vy, aj ja verím v Ježiša Krista. A je to on, kto premieňa toto bohatstvo na nádej“.

„Keď všetko vyzerá ťažké a zdá sa, že svet sa na nás rúti, objímte jeho kríž, objímte ho, prosím, nikdy sa nepustite z jeho rúk... a ak padnete, nechajte sa ním zodvihnúť. Alpinisti majú jednu veľmi peknú pieseň, ktorú sa mi páči opakovať mladým: „Umenie dosiahnuť víťazstvo nespočíva v tom, že nepadneme, ale v tom, že neostaneme na zemi“. Toto je cesta, nezabudnite...“ Povzbudil Svätý Otec mladých a dodal im tiež odvahy, aby nezabúdali na svojich priateľov, ale aby boli vždy pripravení podať im pomocnú ruku aj prostredníctvom „terapie počúvania“. Zároveň ich vyzval, aby boli „opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice“.

Spontánny príhovor ukončil troma kľúčovými slovami: bohatstvo, nádej a dôstojnosť: „Opakujme: bohatstvo, nádej a dôstojnosť. Bohatstvo, ktoré vám dal Boh. Vy ste bohatstvo Mexika. Nádej, ktorú vám dáva Ježiš a dôstojnosť, ktorú vám dáva to, že sa nenechávate zneužívať a nestávate sa zbožím pre vrecká ostatných“.

Na záver Svätý Otec pozval všetkých mladých, aby boli staviteľmi svätýň, pričom nejde o konštrukcie, ale o komunity, farnosti a predovšetkým rodiny, kde sa môžu naučiť rozdávaniu a skutočnej láske: „Rodina je prvou školou a základným kameňom veľkého národa“.

Posledné okamihy nezabudnuteľného stretnutia pápeža Františka s mexickou mládežou venoval Svätý Otec tradične modlitbe k Panne Márii Guadalupskej: „Nech nám pomôže uvedomiť si bohatstvo, ktoré nám dal Boh, nech nám pomôže veriť v nás samých, v naše srdce, mať nádej v Ježiša Krista a nech kráčame v ústrety životu s dôstojnosťou kresťanov“.

Pápežov príhovor prerušili mnohokrát mladí potleskom a burácavými pokrikmi. Jedným z najdojímavejších momentov zo stretnutia bolo, keď si Svätý Otec v dave všimol dve dobrovoľníčky s downovým syndrómom. Mávnutím ruky im naznačil, aby za ním prišli na pódium. Gesto musel zopakovať niekoľkokrát, keďže dievčatá neverili, že by sa mohli k pápežovi dostať tak ľahko. Fotografia, na ktorej Svätý Otec objíma dojaté dievčatá obletela svet.

Pápežovi tiež predstavili nový pastorálny dokument so smernicami pre evanjelizáciu mladých v Mexiku. Silným symbolom stretnutia bol okrem farebného prevedenia obrazu Panny Márie Guadalupskej aj kríž. Okrem veľkého znaku kríža, ktorý počas scénickej choreografie vyrástol zo zeme v strede štadióna, bola na pódiu asi stovka menších drevených krížov. Pápež František kríže požehnal a mladým, ktorí ich niesli odovzdal misijné poslanie, aby boli svedkami Ježiša Krista a ohlasovali jeho Radostnú zvesť. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.