2016-02-17 10:39:00

Kyrkan i Venezuela kritiserar bristen på läkemedel och vård


Under de senaste månaderna har bristen på läkemedel i Venezuela krävt mängder av liv. Det handlar om personer med sjukdomar som diabetes, epilepsi, hiv och hjärtsjukdomar som har dött på grund av att inte få den medicin de behöver. Regeringen har ännu inget svar på problemet. Det är ordförande för kommissionen för Rättivsa och fred inom Venezuelas biskopskonferens msgr. Roberto Lückert León, ärkebiskop av Coro som skriver detta i ett dokument som kom ut i samband med Världsdagen för sjuka.

I dokumentet skriver biskopen i 16 punkter om den krassa verkligheten inom landets sjuk- och hälsovård och om venezuelanernas missnöje.

Rapporten tar även upp undernäring som leder till ohälsa. Biskopen ber regeringen om garantier för en fungerande sjuk- och hälsovård med mediciner och behandling särskilt till mödrar, barn och äldre. Han ber om prioritet i frågor om läkemedel och livsmedel i regeringens dagordning och påminner om att hälsa är en mänsklig rättighet som inte får underkuvas av  olika grupperingars, organisationers eller myndigheters ideologiska intressen.
All the contents on this site are copyrighted ©.