2016-02-17 16:49:00

Islamiškojo „Al Azhar“ universiteto didysis imamas pakviestas į Vatikaną


Kaip pranešama Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos komunikate, šios tarybos sekretorius vysk. Miguel Àngel Ayuso Guixot aplankė Al –Azharo islamiškąjį universitetą Kaire, Egipte, lydimas apaštalinio nuncijaus, ir susitiko su Abbas Shuman, universiteto didžiojo imamo Ahmad Al-Tayyib artimu bendradarbiu.

Susitikimas buvo labai nuoširdus ir buvo kalbėta apie būtinybę, kaip keletą kartų pabrėžta ir popiežiaus Pranciškaus, kitų geros valios žmonių, apie dialogo tarp abiejų institucijų atkūrimą. Taip pat buvo įteiktas Tarybos pirmininko kardinolo Jean-Louis Tauran laiškas didžiajam imamui, kviečiant jį apsilankyti Vatikane, Popiežiškojoje tarpreliginio dialogo taryboje, ir taip pat susitikti oficialioje audiencijoje su popiežiumi Pranciškumi, priduriama komunikate, padėkojant visiems, kurie padėjo surengti dabartinį susitikimą ir viliantis, kad jis duos vaisių.

Žinių agentūrai „Fides“ vysk. Ayuso Guixot patikslino, kad nėra nustatytos tikslios datos, kada didysis imamas galėtų atvykti, tačiau tam galima pakankamai greitai pasiruošti.

*

„Al-Azhar“ universitetas Kaire yra vienas iš seniausių ir didžiausią prestižą turinčių islamiškos minties centrų visame pasaulyje, skaičiuojantis virš tūkstančio metų. Jame įgyja formaciją tūkstančiai imamų, kurie darbuojasi tarp musulmonų visame pasaulyje.

Santykiai aukščiausiu lygiu tarp Al-Azhar universiteto ir Vatikano buvo nutrūkę nuo 2011 metų, po vieno popiežiaus Benedikto XVI pasisakymo. Jei popiežius po savo garsiosios „Regensburgo kalbos“ jau 2007 metais buvo užsitraukęs kai kurių musulmonų nemalonę viena citata apie islamo ir prievartos santykį, tai 2011 metų pradžioje Egipto politiniai ir religiniai lyderiai nepaprastai jautriai ir kategoriškai sureagavo į popiežiaus kalbą, kurioje jis tarp daugybės kitų dalykų, paragino Egipto valstybę ginti krikščionis, kaip tik kentėjusius nuo teroro aktų. Egipto valdžia, o po kelių dienų ir Al-Azhar universitetas tai pavadino „kišimusi į vidaus reikalus“ ir pareikalavo oficialaus atsiprašymo. Šventasis Sostas pasiuntė paaiškinimą su tiksliu kalbos vertimu, iškraipytos kai kurių žiniasklaidos priemonių, ir patikinimu, jog nebuvo jokios intencijos įžeisti Egipto valstybę ar kištis į jos reikalus, tik bendras solidarumas teroro aukoms ir bendras kreipimasis į civilines institucijas, tačiau nuraminti aistrų tuo metu jau nepavyko.

Tačiau pastaraisiais keliais metais situacija smarkiai pasikeitė – ne vien tuo, kad vietoj Benedikto buvo išrinktas Pranciškus, bet pirmiausia globalinio džihadizmo, skelbiančio smurtą islamo dalimi ir jį sistematiškai praktikuojančiu, plitimas ir sėkmė. Ir pats Al-Azharo universitetas buvo priverstas ginti savo autoritetą aiškinant islamišką tradiciją, kad ekstremistai jo nemonopolizuotų, kad būtų išsaugota nuosaiki ir tolerantiška tradicija. Vadovaujant didžiajam imamui universitetas ne kartą drąsiai pasisakė religijos laisvės naudai, surengė įtakingų musulmonų sunitų dvasininkų ir intelektualų susitikimus, ieškant būdų iš vidaus priešintis islamiškam fundamentalizmui. Daug apžvalgininkų yra pabrėžę, kad ilgo laiko periode ekstremizmo ideologija bus įveikta ne ginklais, o, būtent, iš vidaus pačiame islamo pasaulyje ir kritikavę tradicinius islamo autoritetus, kad jie per mažai ryžtingai stoja, pasisako ar veikia prieš fundamentalistus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.