2016-02-16 14:23:00

Popiežius Čiapase: pietūs su čiabuviais ir malda už ligonius


Čiapas valstijos gyventojai čiabuviai yra patys vargingiausi Meksikoje. Šimtmečiais jų patiriami sunkumai buvo ignoruojami. Jie privalėjo asimiliuotis išsižadant savo kalbos, tradicinės kultūros ir gyvensenos būdo, žemės ir valdžios. Palyginant neseniai taip pat Bažnyčios vadovai suvokė, kad dar ne vėlu padėti engiamiems įvairių kalbų ir kultūrų čiabuviams išsaugoti istorinę atmintį, etninę kultūrą ir krikščionišką tikėjimą socialinio teisingumo gynimo keliu. Vyskupas Samuel Ruiz, San Cristobal de las Casas vyskupas, kurį vietiniai gyventojai pagal vietinę tarmę vadina „tatič Samuel“ – tėte Samueliu, buvo vienas iš didžiųjų Čiapas valstijos gyventojų žmogaus teisių gynėjų. Tikintieji dar labai gyvai mena prie prieš penkis metus mirusį savo ganytoją. Jo palaikai ilsisi San Cristobal katedroje, kurioje pirmadienį lankėsi popiežius Pranciškus, norėjęs asmenine malda prie jo kapo pagerbti uolų ir ištikimą Bažnyčios Meksikoje ganytoją.

Vyskupas Samuel Ruiz žinomas toli už Meksikos ribų kaip taikdarys. Mažiau žinomas vyskupo pastoracinis rūpestis čiabuviais. Norėdamas būti ganytoju visiems, išmoko ne vienos čiabuvių tautos kalbą, per keturis pastoracinės veiklos dešimtmečius San Cristobal vyskupijoje pelnė daugumos čiabuvių pagarbą. Popiežių Pranciškų kelionėje lydintis t. Lombardi, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius, antradienį pasakė Vatikano radijui, kad vyskupo Ruiz pastoraciniai sprendimai buvo labai svarbūs vyskupijos gyvenimui. Jo pastoraciniai sprendimai kai ką pakeičiant, kai ką patobulinant, davė ir tebeduoda puikių rezultatų. Vienas jų yra susituokusių diakonų tarnystė, kurią vyskupijoje vykdo čiabuviai nuolatiniai diakonai, tapę nepamainomais vyskupijos sielovados vadovais. Diakonams vadovauja ir juos formuoja kunigai, tačiau būtent čiabuvių diakonai tam tikru būdu tapo tikraisiais krikščionių bendruomenės lyderiais, vykdo įvairias tarnystes, įskaitant Žodžio liturgiją ir Komunijos dalijimą Mišiose.

Pirmadienį, pasibaigus Mišioms, čiabuvių tikinčiųjų bendruomenių atstovai pristatė ir įteikė popiežiui Pranciškui Šventojo Rašto vertimus į vietines čiabuvių kalbas. Jie sveikino popiežių savo kalbomis, o dabartinis San Cristobal de las Casas vyskupas Felipe Arizmendi Esquivel popiežiui vertė į ispanų kalbą. Po Mišių Šventasis Tėvas pietavo vyskupo namuose su vyskupu ir grupe čiabuvių. Pasak t. Lombardi, tai buvo normalūs pietūs su grupe rinktinių asmenų, kaip kad jau ne kartą buvo per popiežiaus keliones pvz. pietūs su jaunimu per Pasaulines jaunimo dienas arba per apsilankymus vargšų rajonuose ir pabėgėlių stovyklose. Su popiežiumi pietavo aštuoni čiabuvių atstovai - čiabuvių kunigas, diakonas su žmona, vienuolė, jaunuolis, katechetas. Jiems popiežius Pranciškus paliudijo ypatingą dėmesį, panašiai kaip Čiapas katedroje, kurioje su Pranciškumi galėjo asmeniškai pasisveikinti šimtai ligonių, neįgaliųjų su artimaisiais ir juos slaugančiais globėjais. Apėjęs sausakimšą katedrą popiežius atsisveikino paprašęs, kad visi pasimelstų už ligonius: Ligoniai prisiėmė dalį Jėzaus kryžiaus, padeda Jėzui jį nešti. Prašykime Jėzaus, kad jiems duotų jėgų ir paguostų, o Mergelės Marijos prašykime, kad ligonius globotų ir suteiktų ramybę“,- kalbėjo San Cristobal de las Casas katedroje popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.