2016-02-14 15:09:00

Påvens predikan: Rikedom, fåfänga och stolthet är varje kristens frestelser


Basilikan i Guadalupe rymmer 12 000 personer. Torget utanför ytterligare 30 000. Men det är ändå långt ifrån tillräckligt stort för att rymma alla de katoliker som har kommit till Mexico City för att se sin påve. Därför höll påven Franciskus på söndagen en utomhus Mässa vid Ecatepecs utbildningscentrum, där 400 000 personer kunde delta i Mässan.

I sin predikan denna första söndagen i fastan valde påven Franciskus att tala om fastans innebörd. ”Detta är en särskild tid då vi får minnas vårt dops gåva, då vi blev Guds barn,” sa påven. ”Fastan är en god tid att återvända till glädjen och hoppet som får oss att känna oss som Faderns älskade söner och döttrar.”

Fastan är en tid för omvändelse
”Fastan är en tid för omvändelse,” fortsatte påven. Ofta ser vi hur lögnens fader försöker skilja oss ifrån varandra i våra familjer och bland våra vänner och grannar. Hur smärtsamt är det inte när andra vägrar att erkänna vår värdighet som Guds barn? ”Hur många gånger har vi inte fått gråta och ångra oss när vi inser att vi inte har erkänt denna värdighet i andra.”

”Fastan är även en tid då vi får se över våra egna känslor,” sa den helige fadern. ”Det är en tid då vi får blottlägga de tre stora frestelserna som sliter ut och skadar bilden som Gud vill forma i oss. Det är Kristi tre frestelser.”

Den första frestelsen, sa påven är ”rikedom: att lägga beslag på det som är avsett för oss alla.” Den andra frestelsen är ”fåfänga: att sträva efter prestige” genom att utesluta dem som inte är som mig. Detta jagande efter vind, efter berömmelse och framtid, sa påven, lämnar dörren öppen för den tredje frestelsen stoltheten. Eller kanske snarare, förtydligade påven Franciskus, att sätta sig själv på en piedestal och känna att ”de vanliga dödliga” inte är ens jämlikar.

Kristi frestelser är varje kristens frestelser
Dessa Kristi tre frestelser är varje kristens frestelser. Därför, sa påven Franciskus, borde vi fråga oss själva: ”Till vilken grad finns dessa frestelser i våra liv, i oss själva?”

”Vi har valt Jesus,” sa påven, ”inte djävulen. Kom ihåg vad vi har hört i evangeliet, Jesus svarar djävulen med Guds ord, med ord ur den heliga skriften. Vi måste förstå, bröder och systrar: att med djävulen kan man inte föra dialog! Du kan inte prata med djävulen! Han kommer alltid att vinna. Bara kraften i Guds ord kan besegra honom! Vi vill följa i Jesu fotspår även fast vi vet att det inte är lätt. Vi vet vad det innebär att bli förförda av pengar, av berömmelse och av makt. Precis därför har Kyrkan gett oss denna fastetid och inbjudit oss till omvändelse. Men det är ett erbjudande med en visshet: Han väntar på oss. Han vill hela våra hjärtan […]. Han är Guden vars namn är Barmhärtighet.”
All the contents on this site are copyrighted ©.