2016-02-13 20:54:00

Ferenc pápa és Kirill pátriárka közös nyilatkozata


Ferenc pápa és Kirill pátriárka kubai találkozójuk során egy 30 pontból álló közös nyilatkozatot írtak alá, melyet most főbb pontjaiban ismertetünk.  

Égtájak és korok találkozási pontján

A pápa és a pátriárka hálát adnak az Istennek a történelem során most első alkalommal létrejött találkozóért, hiszen örömmel újra egymásra találtak, mint testvérek a keresztény hitben. A találkozóra Kubában került sor, észak és dél, kelet és nyugat kereszteződési pontján és erről a szigetről, az „Újvilág” reményeinek és a 20. századi történelem drámai eseményeinek szimbolikus helyéről szólnak Latin-Amerika és a többi földrész összes népéhez.

A kereszténység első évezrede közös lelki örökségének tanúja a Szűzanya, a szentek és főként a vértanúk

Örülnek annak, hogy a keresztény hit itt dinamikusan növekszik. Latin-Amerika hatalmas vallási potenciálja miatt a térség nagy jövő előtt áll. Hangsúlyozzák, hogy amikor most a „Régi világ” egykori konfliktusaitól távol találkoznak egymással, különös erővel érzik a katolikusok és ortodoxok közötti közös munka szükségét és osztoznak a kereszténység első évezredének közös lelki örökségén, aminek tanúja Isten szentséges Anyja, Szűz Mária, valamint a szentek, köztük számtalan vértanú.

Katolikusok és az ortodoxok ezer éve az eucharisztia közös ünneplése nélkül

Fájdalommal állapítja meg a nyilatkozat, hogy az első tíz évszázad közös hagyománya ellenére, a katolikusok és az ortodoxok mintegy ezer éve nélkülözik az eucharisztiában való közösséget. Megosztottak olyan sebek miatt, melyet az őseiktől örökölt eltérések okoztak és fájlalják az egység elvesztését. Fájlalják továbbá, hogy sok akadály létezik még, de óhajtják az Isten által akart egység helyreállítását. Ehhez szükség van arra, hogy ortodoxok és katolikusok egybehangzó tanúságot tegyenek az igazságról.

Emlékeztetnek a jelenkori keresztényüldözésekre

Megfontolásaikban először a jelenkor keresztényüldözéseinek a térségei felé fordulnak, a közel-keleti és észak-afrikai ország felé, ahol a keresztényeket családostul kiirtják, templomaikat barbár módon lerombolják és kirabolják, szent tárgyakat megszentségtelenítik, szobraikat ledöntik. Fájdalommal tapasztalják, hogy Szíriában, Irakban és más közel-keleti országban a keresztények tömegével hagyják el földjüket, ahonnan a hitük elterjedni kezdett, és ahol ők az apostolok kora óta együtt éltek más vallási közösségekkel.

A nemzetközi közösség sürgős segítségét kérik

A nyilatkozat a nemzetközi közösség sürgős segítségét kéri, hogy megelőzzék további keresztények elűzését a Közel-Keletről. Szíria és Irak érdekében arra buzdítják a nemzetközi közösséget, hogy vessenek véget az erőszaknak és a terrorizmusnak. Külön szót emelnek az elrabolt aleppói metropolita testvéreik szabadon bocsátásáért. Fejet hajtanak azok vértanúsága előtt, akik életükkel tanúságot tettek az evangélium igazságáról. Emlékeztetnek arra, hogy ebben a nyugtalanító korban a vallásközi párbeszéd nélkülözhetetlen.

Az ateista rezsimek uralkodásából kikerült országok megújult hitélete

Hálát adnak az Istennek, hogy korábban nem látott mértékben megújul most a keresztény hit Oroszországban és Kelet-Európa sok országában, ahol ateista rezsim uralkodott évtizedeken át. Viszont aggodalommal szólnak arról, hogy sok országban a keresztények egyre gyakrabban a vallásszabadság korlátozásába ütköznek, hogy megvallják saját meggyőződéseiket és aszerint élhessenek.

Intés a vallási identitást nem tisztelő integrációval szemben

Az európai integrációs folyamat kapcsán óvatosságra intenek egy olyan integrációval szemben, amely nem tiszteli a vallási identitást, pedig  Európának hűnek kell maradnia keresztény gyökereihez. Kérik a kelet- és nyugat-európai keresztényeket, hogy fogjanak össze s együtt tegyenek tanúságot Krisztusról és az evangéliumról oly módon, hogy Európa megőrizze a kétezer éven át keresztény hagyomány által formált lelkét. Szót emelnek a nagy nehézségekkel küzdő, nélkülöző, szegénységben élő emberekért, mert nem maradhatnak közömbösek sok millió elvándorló és menekült sorsával szemben. Leszögezik, hogy a keresztény egyházaknak védelmezniük kell az igazságosság követelményeit, a tiszteletet a népek hagyományai iránt és a hiteles szolidaritást mindazokkal, akik szenvednek.

Védeni kell a család és a házasság identitását

Aggódva látják, hogy a család válságban van sok országban. Az ortodoxoknak és katolikusoknak ugyanaz a felfogásuk a családról, tanúságot kell tenniük arról, hogy a család az életszentség útja, ami megmutatkozik a házasok egymás iránti hűségében, a nyitottságukban a gyermekvállalásra és a gyermekek felnevelésére, továbbá a nemzedékek közötti szolidaritásban és a leggyengébbek iránti tiszteletben. A család a házasságon, egy férfi és egy nő szabad és hűséges szeretetcselekedetén alapszik. A szeretet az, ami megpecsételi egyesülésüket, és megtanítja nekik, hogy ajándékként fogadják el egymást. A házasság a szeretet és a hűség iskolája. Szomorúan látják, hogy az együttélési formákat immár egy szintre helyezték a házassággal. Az apaságnak és az anyaságnak mint a férfi és a nő bibliai hagyomány által megszentelt sajátos hivatásának a fogalmát pedig száműzik a köztudatból.

Gyerekek és idősek jogai a méltó élethez

Hangsúlyozzák a gyermekek és az idősek jogait az őket megillető élethez. Aggódnak a mesterséges megtermékenyítés technikái miatt, mert az emberi élet manipulálása támadás az Isten képére teremtett ember létezésének alapjai ellen. Szólnak a keresztény fiatalokhoz is arra buzdítván őket, hogy ne féljenek szembeúszni az árral, ne féljenek Isten igazságát védelmezni, amelyhez a mai szekuláris normák már messze nem alkalmazkodnak.

Elutasítják a prozelitizmus, az áttérítés mindenféle formáját

A nyilatkozat a közös krisztusi küldetés jegyében kizárja a prozelitizmus, az áttérítés mindenféle formáját. Elfogadhatatlan, ha valaki tisztességtelen eszközöket használva igyekszik a híveket arra rávenni, hogy egyik egyházból átlépjenek egy másikba. Szólnak a görögkatolikusok és az ortodoxok helyzete kapcsán arról is, hogy az „uniatizmus” múltban alkalmazott módszerét immár nem lehet az egység helyreállítására alkalmazni.

Görögkatolikusok és ortodoxok Ukrajnában békében és egyetértésben éljenek

Fájdalommal említik meg az Ukrajnában zajló összetűzést, amely már sok áldozattal járt. Kívánják, hogy az ortodox hívek közötti szakadás megoldását el tudják érni Ukrajnában a meglévő egyházjogi előírások alapján, hogy valamennyi ortodox keresztény Ukrajnában békében és egyetértésben éljen. Végül arra emlékeztetnek, hogy a katolikusoknak és ortodoxoknak testvériesen együtt kell működniük az üdvösség örömhírének hirdetésében, tanúságot kell tenniük közösen az emberi személy erkölcsi méltóságáról és valódi szabadságáról, „hogy a világ higgyen”.

Szűz Mária pártfogását kérve

Az ősi ima szavaival „Oltalmad alá futunk, Isten szent szülője!” kérik, hogy a Boldogságos Szűz Mária bátorítsa a testvériségre az őt tisztelőket, hogy ismét egyek legyenek az Isten által meghatározott időben, békében és egyetértésben. Aláírták: Ferenc, Róma püspöke, a Katolikus Egyház pápája és Kirill Moszkva és egész Oroszország pátriárkája Havannában, 2016. február 12-én  

(vl)

                                                                                                         

 
All the contents on this site are copyrighted ©.