2016-02-12 23:30:00

Susitiko Popiežius ir Maskvos Patriarchas


Kubos sostinėje Havanoje pagaliau įvyko nuo seno lauktas Popiežiaus ir Maskvos Patriarcho susitikimas. Patriarchas Kirilas į Kubos sostinę atvyko jau ketvirtadienį; prasidėjo jau anksčiau suplanuota jo kelionė į Kubą, Braziliją ir Paragvajų. Popiežius Pranciškus į Havaną užsuko kelioms valandoms; sustojimas Kubos sostinėje buvo prijungtas prie jo apaštališkosios kelionės į Meksiką.

Popiežiaus lėktuvas Havanos oro uostą pasiekė penktadienį 14 val. vietos laiku (Lietuvos laiku – 21 val.). Nors popiežiaus trumpas sustojimas Havanoje nelaikomas jo oficialiu vizitu Kuboje, tačiau oro uoste jį pasitiko prezidentas Raulis Castro. Po trumpo neformalaus pasisveikinimo su prezidentu, popiežius buvo palydėtas į Havanos oro uosto terminalą.

Į oro uosto valstybinio protokolo salę pro vienas duris įėjo popiežius Pranciškus; pro kitas – patriarchas Kirilas. Prasidėjo istorinis susitikimas, kuriame taip pat dalyvavo popiežiaus artimiausias bendradarbis ekumenizmo klausimais – Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kard. Kurtas Kochas ir Maskvos patriarchato ryšių su užsieniu departamento vadovas metropolitas Hilarionas bei du vertėjai.

Po kiek daugiau nei dvi valandas trukusio pokalbio už uždarų durų, Popiežius ir Patriarchas perėjo į gretimą salę, kurioje laukė specialiai šiam įvykiui akredituoti tarptautinės žiniasklaidos atstovai, taip pat ir popiežių kelionėje lydintys žurnalistai. Jų akivaizdoje popiežius ir patriarchas, atsisėdę prie stalo, pasirašė bendrą deklaraciją. Po to Pranciškus ir Kirilas pasakė po trumpą kalbą.

Patriarchas Kirilas kalbėdamas apie dviejų valandų pokalbį su popiežiumi sakė, kad tai buvo broliškas dialogas, suprantant atsakomybę už savo Bažnyčias, jų tikinčiuosius, už visų krikščionių ateitį ir už taiką pasaulyje.

Popiežius Pranciškus sakė: „Kalbėjomės kaip broliai. Turime tą patį krikštą. Esame vyskupai. Kalbėjomės apie mūsų Bažnyčias. Sutinkame, kad vienybė kuriama keliaujant drauge. Kalbėjomės atvirai, neieškodami tarpinių žodžių. Prisipažįstu, kad šio dialogo metu jaučiau Šventosios Dvasios paguodą. Esu dėkingas jo Šventenybei Kirilui už jo brolišką nuolankumą ir už nuoširdų vienybės troškimą. Sutarėme dėl keleto iniciatyvų, kurias, manau, bus galima įgyvendinti“. Popiežius taip pat padėkojo visiems kas prisidėjo prie šio susitikimo rengimo, visų pirma metropolitui Hilarionui ir kardinolui Kurtui Kochui. Šventasis Tėvas taip pat pareiškė padėką Kubai ir jos prezidentui. „Visa tai tebūnie Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios garbei ir Šventosios Dievo Motinos globojamos šventos Dievo tautos gerovei“, - sakė Pranciškus.

Atsisveikinęs su patriarchu, popiežius prezidento Castro buvo palydėtas iki lėktuvo ir 17.25 val. vietos laiku (Lietuvos laiku jau po vidurnakčio) išskrido į Meksiką. Lėktuve neilgo skrydžio, iš Havanos į Meksiką metu, popiežius susitiko su kartu skridusiais žurnalistais ir pasidalijo su jais keletu minčių apie ką tik įvykusį savo susitikimą su patriarchu Kirilu.

Visų pirma popiežius dar kartą padėko už Kubos prezidento svetingumą ir geranoriškumą. Su patriarchu Kirilu kalbėjomės kaip broliai, - sakė Pranciškus žurnalistams. Kalbėjome apie tai kas mums kelia susirūpinimą. Kalbėjomės aiškiai ir nuoširdžiai. Aš priešais save mačiau brolį. Apie tokius pačius jausmus man sakė ir patriarchas. Du vyskupai kalbėjomės visų pirma apie mūsų Bažnyčias, bet taip pat apie padėtį pasaulyje, apie karus, apie būsimą panortodoksiškąjį sinodą. Sakau jums, aš tikrai jaučiau savyje džiaugsmą, kuris yra iš Viešpaties. Patriarchas kalbėjo laisvai ir aš kalbėjaus laisvai. Jautėme džiaugsmą.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.