2016-02-11 15:38:00

Kelionės į Meksiką išvakarėse popiežius atliko išpažintį Laterane


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su savo vyskupijos kunigais, Laterano bazilikoje dalyvaujančiais Gavėnios susitikime. Susitikimui vadovavo naujasis Romos vyskupas augziliaras Angelo De Donatis, vyskupijoje atsakingas už kunigų nuolatinę formaciją. Pasak popiežiaus vikaro, kardinolo Agostino Vallini, susitikime kunigai buvo kviečiami patirti Dievo Tėvo gailestingumą taip, kad patys savo ruožtu galėtų būti gailestingumo liudytojais jiems pavestose bendruomenėse. Kunigai galėjo atlikti individualią išpažintį, popiežius Pranciškus, atlikęs išpažintį, irgi klausėsi kunigų išpažinčių. Romos kunigai susitikimo proga savo tarpe surengė Gavėnios rinkliavą vyskupijos Caritas darbams, o popiežius Pranciškus visiems padovanojo savo knygą „Dievo vardas gailestingumas“.

Vykdamas į savo katedrą popiežius Pranciškus pakeliui buvo privačiai užsukęs į Didžiąją Marijos baziliką pasimelsti prieš savo Apaštališkąją kelionę. Septynių dienų kelionę į Meksiką, kaip ir Kuboje įvyksiantį susitikimą su Maskvos patriarchu Kirilu, popiežius Pranciškus pavedė Salus Populi Romani Marijos globai. Šventasis Tėvas trumpai pasimeldė Pauliaus koplyčioje priešais Salus Populi Romani Marijos paveikslą.

Popiežiaus Apaštališkoji kelionė į Meksiką

Popiežius atvyks į Meksiką penktadienį, 19.30 val. vietos laiku. Popiežiaus kelionės išvakarėse jo valstybės sekretorius interviu Vatikano televizijos centrui (CTV) sakė, kad popiežius lankysis Meksikoje vedamas troškimo padėti tikintiesiems iš naujo atrasti gailestingumą ir juo gyventi kasdieniame gyvenime. Bažnyčia pašaukta pasmerkti blogį, garsiai priešintis visoms jo apraiškoms, tokioms kaip korupcija, prekyba narkotikais, smurtas ir nusikalstamumas, kliudančioms Meksikai sparčiau pažengti materialinės ir dvasinės pažangos keliu, pasakė kardinolas Parolin. Popiežiaus kelionės į Meksika tema: „Gailestingumo ir taikos misionierius“.

Pasak Meksiko arkivyskupo, kardinolo Norberto Rivera Carrera, popiežius Pranciškus Meksikoje labai laukiamas, ypač žavi jo charizmiškumas, jo artumas, nuolankumas ir jautrumas giliai paveikia žmonių širdis. Jis atvyksta kaip piligrimas sustiprinti mūsų tikėjimą, kad visi, taip pat vyskupai Bažnyčios bendrystę jaustų realiai, kad visi vargšai ir kiti visuomenės labiausiai atstumti asmenys vienodai pajustų, kad priklauso Bažnyčiai. Visas kraštas mobilizavosi popiežiaus apsilankymui Meksikoje. Kokie dideli lūkesčiai liudija tai, kad per keturis tūkstančius žurnalistų akreditavosi popiežiaus Apaštališkajai kelionei. Dar daugiau tūkstančių savanorių iš viso krašto patarnaus šešiuose miestuose nuo vasario 12 iki 18 d. – sostinėje Meksike, Ekatepeke, San Cristobal de las Casas, Tustla Gutjerese, Morelijoje ir Siudad Chuarese. Popiežius tauip pat melsis Gvadalupės bazilikoje, susitiks su Čiapas čiabuvių bendruomene, aplankys kalėjimą ir aukos Mišias Siudad Chuarese. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.