2016-02-08 15:53:00

Popiežius Pranciškus - gailestingumo ir taikos misionierius Meksikoje


Penktadienį prasideda dvyliktoji popiežiaus Pranciškaus Apaštališkoji kelionė į Meksiką su sustojimu Kuboje, kur popiežius susitiks su Maskvos patriarchu Kirilu. Atvykstu į Meksiką kaip gailestingumo ir taikos misionierius, pasakė popiežius prieš kelionę meksikiečiams pasiųstoje video žinioje.

Labai džiaugiuosi, jaučiuosi laimingas galįs aplankyti Dievo ir Mergelės Marijos numylėtą palaimintą Meksikos žemę, susitikti su jumis, kartu išpažinti mūsų tikėjimą į Dievą ir pamatinę mūsų gyvenimo tiesą: Dievas labai myli, jis myli begaline meile, kurios nesame verti. Popiežius patikino, kad prisimena meksikiečius maldoje, juos brangina, todėl dabar trokšta būti kuo arčiau visų meksikiečių, ypač tų kurie kenčia, nori juos apkabinti ir pasakyti, kad Jėzus juos labai myli, kad visuomet yra šalia.

Popiežius Pranciškus video žinioje pasidžiaugė meksikiečių pamaldžiu pasirengimu jo kelionei, padėkojo visiems, kurie už jį meldžiasi. Malda praplečia širdį, ją parengia priimti Dievo malonę, apšviečia mūsų akis, kad mokėtume į kitus žiūrėti taip, kaip juos mato Dievas, kad mylėtume taip, kaip myli Dievas, pasakė Pranciškus. Popiežius drauge sakė labai trokštąs kelionės metu aplankyti Mergelės Marijos namus. Kaip dar vienas jos vaikas ateisiu kad būčiau arti Motinos, jai po kojom sudėsiu visa, ką nešuosi savo širdyje. Popiežius galvojo apie Gvadalupės Mariją, jos vardo baziliką, kurią aplankys ir aukos Šventąsias Mišias šį šeštadienį. Gvadalupės Marija, apsireiškusi Meksikoje šv. Jonui Didachui (Juan Diego) prieš 485 metus, yra tikinčiųjų motina visiems Amerikos žemyno gyventojams, šiaurės, centro ir pietų.

Tenai, užėjęs į Motinos namus, pažvelgsiu jai į akis ir paprašysiu, kad niekuomet nesiliautų žvelgti į mus savo gailestinguoju žvilgsniu, nes ji yra mūsų Dangiškoji Motina. Jau dabar pavedu jai savo kelionę ir visus brolius meksikiečius, pasakė popiežius pirmadienį paskelbtoje video žinioje.

Šventojo Tėvo Apaštališkoji kelionė į Meksiką truks septynias dienas nuo penktadienio, vasario 12 iki ketvirtadienio vasario 18 dienos. Pakeliui į Meksiką popiežius Pranciškus trumpai apsilankys Kuboje, kur susitiks su Lotynų Amerikoje besilankančiu Maskvos patriarchu Kirilu. Istorinis dviejų Bažnyčių primų susitikimas įvyks Havanos tarptautiniame oro uoste. Vienoje oro uosto salėje įvyks privatus Pranciškaus ir Kirilo susitikimas. Popiežius ir Patriarchas pasirašys bendrą pareiškimą, o paskui abu tęs savo keliones – popiežius Pranciškus Apaštališkąją kelionę Meksikoje, Maskvos patriarchas oficialią kelionę Kuboje ir dar dviejuose lotynų Amerikos kraštuose: Brazilijoje ir Paragvajuje.

Vatikano radijo bendradarbių kolektyvas, lydėsiantis popiežių jo kelionėje į Kubą ir Meksiką išskrido iš Romos šį pirmadienį. Popiežių susitikime su Maskvos ir visos Rusijos patriarchu Kirilu lydėsiantis kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, į Kubą atskrenda šį ketvirtadienį. Jį kelionėje lydi tarybos pareigūnas atsakingas už santykius su Rytais, t. Hyacinthe Destivelle.

Popiežius Pranciškus taip pat sekmadienį, per Vidudienio susitikimą su maldininkais šv. Petro aikštėje padėkojo Romos meksikiečių kunigų bendruomenei, kad meldžiasi už jo kelionę į Meksiką ir susitikimą Havanoje su Maskvos patriarchu, „su mano mielu broliu Kirilu“, sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.