2016-02-06 15:34:00

Pranciškaus ir Kirilo susitikimas. Maskvos patriarchato ir Ukrainos katalikų vadovo komentarai


Pranešimas apie jau labai greit, vasario 12-ąją, Kubos sostinėje įvyksiantį pirmą popiežius ir Maskvos patriarcho susitikimą penktadienį tą pačią valandą buvo paskelbtas Vatikane ir Maskvoje. Vatikane vykusios spaudos konferencijos metu, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, perskaitęs oficialų trumpą komunikatą, savo pasisakyme daugiau dėmesio skyrė būsimo susitikimo eigai ir įvairiems organizaciniams aspektams, nesileisdamas į samprotavimus apie šio susitikimo rengimo užkulisius ir Romos bei Maskvos Bažnyčių pozicijas. Analogiškoje spaudos konferencijoje Maskvoje kalbėjęs Patriarchato ryšiu su užsieniu departamento vadovas metropolitas Hilarionas pateikė ir rusų ortodoksų Bažnyčios požiūrį į svarbiausias priežastis, kurios galiausiai nulėmė būsimą popiežius ir patriarcho susitikimą.

Pasak metropolito Hilariono, pagrindinė priežastis, dėl kurios įvyks popiežiaus ir patriarcho susitikimas yra „krikščionių genocidas“ vykstantis Artimuosiuose Rytuose. Maskvos patriarcho ir popiežiaus susitikimui buvo rengiamasi jau dvidešimt metų, tačiau jis kol kas taip ir neįvyko dėl įvairių „ekleziologinių“ kliūčių. Tos kliūtys ir toliau neišspręstos, tačiau Artimuosiuose Rytuose prasidėję nauji krikščionių persekiojimai jau neleido ilgiau susitikimo atidėlioti. Tad ir susitikimo metu pagrindinė tema, kuria kalbėsis popiežius ir patriarchas, bus krikščionių padėtis Artimuosiuose Rytuose.

Aiškindamas kodėl susirinkimo vieta pasirinkta Kuba, metropolitas Hilarionas sakė, jog sprendimas priimtas siekiant, kad susitikimas įvyktų „neutralioje vietoje“.  Europoje nebuvo galima susitikti dėl to, kad Europa tai žemynas paženklintas (katalikų ir ortodoksų) konflikto ir kuriame vis dar yra neišspręstų klausimų, tokių kaip Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios problema. Metropolitas Hilarionas sakė, jog tikimasi, kad popiežius ir patriarcho susitikimas prisidės ir prie šio klausimo sprendimo.

Galiausiai Maskvoje vykusioje spaudos konferencijoje metropolitas Hilarionas patikino, kad pirmasis patriarcho ir popiežius susitikimas neturės jokios įtakos Rusijos Federacijos ir Šventojo Sosto santykiams. Susitikimas neperžengs „tarpkrikščioniško dialogo“ ribų. Popiežius su patriarchu susitiks kaip dvasinis lyderis; kai tuo tarpu santykius su Rusijos valstybė popiežius palaiko kaip valstybės galva.

Žinią apie būsimą popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimą komentavo Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Pasak jo, nėra pagrindo iš būsimo susitikimo tikėtis kokių nors didelių pokyčių, tačiau pats faktas, kad popiežius ir patriarchas susitiks yra svarbus. Aš džiaugiuosi, pasakė arkivyskupas Ševčiukas, kad Maskva pagaliau suprato, jog toks susitikimas reikalingas.

Daug metų Maskva aiškino, kad Ukrainos katalikų Bažnyčia yra kliūtis katalikų ir ortodoksų dialogui. Dabar įvyksiantis susitikimas neturi būti laikomas pat savaime svarbiausiu tikslu. Jis turi būti priemonė, kuri pasitarnautų tolimesniam nuoširdžiam ir atviram dialogui.

Arkivyskupas Ševčiukas atkreipė dėmesį ir  į susitikimo sutapimą su septyniasdešimtosiomis metinėmis vadinamojo Lvovo „pseudosinodo“, kuriuo sovietų valdžia uždraudė graikų apeigų katalikų Bažnyčios veiklą Ukrainoje ir visus jos maldos namus bei kitą nuosavybę perdavę rusų ortodoksui Bažnyčiai. Deja, iki pat mūsų dienų rusų ortodoksų Bažnyčia nepasmerkė šio smurto, tad tikimės, kad popiežiaus ir patriarcho susitikimas pasitarnaus ir sukūrimui naujo konteksto, kuriame būtų galiama siekti istorinio teisingumo. Taip pat tikimasi, kad po susitikimo sušvelnės prieš Ukrainos katalikus nukreipta rusų ortodoksų retorika.

Pasak Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovo, galima tikėtis, kad popiežiaus ir patriarcho susitikimo metu bus paliesta ir dabartinė padėtis Ukrainoje. Tikiuosi, kad popiežius, kuris visada užtaria kenčiančiuosius, užtars Ukrainą, kad būtų išsaugota jos vienybė. Gal Dievas duos, kad ir patriarchas Kirilas po susitikimo paragins Rusijos valdžią kuo greičiau nutraukti agresiją prieš Ukrainą ir bus pasiekta teisinga taika, - sakė arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.