2016-02-05 12:21:00

Vasario 12 d. popiežius Pranciškus sutiks Maskvos patriarchą Kirilą


Šventasis Sostas ir Maskvos patriarchatas džiugiai praneša, kad Dievo malonės dėka, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus ir Jo Šventenybė Maskvos ir visos Rusijos Patriarchas Kirilas susitiks vasario 12 dieną, - rašoma penktadienį paskelbtame bendrame Šventojo Sosto ir Maskvos patriarchato komunikate.

Jų susitikimas įvyks Kuboje, kur popiežius nusileis prieš pradėdamas vizitą Meksikoje ir kur Maskvos patriarchas lankysis su oficialiu vizitu. Susitikime numatytas asmeninis pokalbis Havanos tarptautiniame „Jose Marti“ oro uoste ir bendros deklaracijos pasirašymas.

Šis Katalikų Bažnyčios ir Rusijos Ortodoksų Bažnyčios primų susitikimas, ruoštas ilgą laiką, bus pirmasis istorijoje ir žymės svarbų etapą abiejų Bažnyčių santykiuose. Šventasis Sostas ir Maskvos patriarchatas linki, kad tai būtų vilties ženklas visiems geros valios žmonėms; kviečia visus krikščionis karštai melstis, kad Dievas laimintų šį susitikimą, kad jis duotų gerų vaisių.

F. Lombardi SJ apie popiežiaus ir patriarcho susitikimą

Oficialus pranešimas apie būsimą popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimą tą pačią valandą – penktadienio vidudienį Romos laiku – buvo paskelbtas Vatikane ir Maskvoje. Vatikane akredituotiems tarptautinės žiniasklaidos atstovams būsimą susitikimą pristatė Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ.

Maskvos patriarchas Kirilas į Havaną atvyks vasario 11 d. Tą dieną prasidės jau anksčiau suplanuotas jo vizitas Kuboje. Po to jis taip pat lankys kitas Lotynų Amerikos šalis – Braziliją ir Paragvajų.

Popiežius į Havaną atvyks vasario 12 d., apie 14 val. Nors popiežiaus trumpas sustojimas Havanoje nebus laikomas jo oficialiu vizitu Kuboje, tačiau vis tiek Havanos oro uoste jį pasitiks prezidentas Raul Castro. Po trumpo pasisveikinimo su prezidentu, popiežius bus palydėtas į Havanos oro uosto valstybinio protokolo skyrių, kuriame yra dvi salės. Vienoje šių salių vyks popiežiaus Pranciškaus susitikimas su  patriarchu Kirilu. Jame dalyvaus ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kard. Kurtas Kochas ir Maskvos patriarchato ryšių su užsieniu departamento vadovas metropolitas Hilarionas bei du vertėjai. Bus kalbamasi ispanų ir rusų kalbomis. Popiežiaus vertėjas bus Vatikano valstybės sekretoriate dirbantis Šventojo Sosto diplomatas, anksčiau tarnavęs apaštališkojoje nunciatūroje Maskvoje, lietuvis kun. Visvaldas Kulbokas.

Numatoma, kad pokalbis truks apie dvi valandas. Jam pasibaigus, popiežius ir patriarchas pereis į gretimą Havanos oro uosto salę ir joje, atsisėdę prie stalo, pasirašys bendrą deklaraciją. Pasirašymo metu salėje bus su popiežiumi į Meksiką kartu skrendantys žurnalistai bei Kubos valstybinės televizijos kameros. Po deklaracijos pasirašymo, popiežius ir patriarchas pasakys po trumpą kalbą.

Iš oro uosto valstybinio protokolo salės popiežius bus palydėtas atgal į lėktuvą ir po maždaug penkių valandų sustojimo Havanoje, toliau bus tęsiama kelionė į Meksiką.

Kalbėdamas apie būsimą popiežius Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimą, t. F. Lombardi SJ pabrėžė, kad šiuo atveju negalima kalbėti apie kokią nors skubotą improvizaciją, nes būsimam susitikimui buvo ilgai ir kruopščiai ruošiamasi. Apie būsimą susitikimą iš anksto buvo informuotas ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, kuris labai džiaugiasi, kad pagaliau popiežiaus ir Maskvos patriarcho susitikimas galės įvykti.

Vatikane penktadienį vykusioje spaudos konferencijoje buvo taip pat atkreiptas dėmesys į būsimo susitikimo sutapimą su svarbia ortodoksų liturgine švente. Tą dieną kai susitik popiežius ir patriarchas, ortodoksų liturginis kalendorius mini didžius krikščioniškųjų Rytų šventuosius – Joną Auksaburnį, Grigalių Nazianzietį ir Bazilijų Didįjį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.