2016-02-05 11:06:00

Gud hører vårt skrik og oppretter pakt med oss (del 5 av pavens katekese)


I sin femte katekese over barmhjertighet, fra onsdag 27. januar, sier pave Frans at Gud tilbyr oss et særskilt kjærlighetsforhold, og at vi kan være hans dyrebare mellommenn for barmhjertigheten, liksom Moses som hjalp israelittene ut av Egypt.

Gud hører vårt skrik og oppretter pakt med oss

I Bibelen er Guds barmhjertighet nærværende i hele Israels folks historie. Herren er med patriarkene på deres ferd, han gir dem barn når de er ufruktbare, han fører dem langs veier av nåde og forsoning, slik historien om Josef og brødrene hans viser (jf. 1 Mos 37 - 50). - Og jeg tenker på de mange søsken som har kommet fra hverandre og ikke snakker sammen. Men dette Barmhjertighetsåret er en god anledning til å finne tilbake til hverandre, til å omfavne og tilgi hverandre og glemme det vonde...

Men som vi vet blir livet vanskelig for folket i Egypt. Og det er nettopp når israelittene holder på å bukke under at Herren griper inn og frelser dem. I Andre Mosebok leser vi: Lenge etter dette døde kongen i Egypt. Israelittene sukket og klaget over slavearbeidet, og skriket deres steg opp til Gud. Gud hørte hvordan de stønnet, og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelittene; Gud kjente dem (2 Mos 2,23-25). Barmhjertigheten kan ikke forbli likegyldig for de undertryktes lidelse, for skriket fra dem som blir utsatt for vold, slavebundet eller dømt til døden. Det er en smertelig virkelighet  som plager hver tidsalder, også vår egen, og som ofte får oss til å føle oss avmektige, fristet til å forherde hjertet og tenke på noe annet. Men Gud er ikke likegyldig. Han tar aldri blikket bort fra menneskenes smerte. Barmhjertighetens Gud svarer og tar seg av de fattige, av de som skriker i desperasjon. Gud lytter og griper inn for å redde; han ansporer mennesker som kan oppfatte lidelsens stønn og arbeide for de undertrykte.

Slik begynner fortellingen om Moses som mellommann for sitt folks frihet. Han møter farao ansikt til ansikt for å overtale ham til å la Israel dra, og så leder han folket gjennom Rødehavet og ørkenen, mot friheten. Moses, som Guds barmhjertighet frelste fra døden i Nilens vann da han var nyfødt, blir selv mellommann for denne barmhjertigheten når han gjør det mulig for folket å bli frelst fra Rødehavets vann og fødes til friheten. - I dette Barmhjertighetsåret kan også vi arbeide som barmhjertighetens mellommenn, for å lindre og for å skape nærhet og enhet. Det fins mye godt å gjøre...

Guds barmhjertighet virker alltid for å frelse, - i motsetning til de som alltid virker for å drepe, som for eksempel de som kriger. Gjennom sin tjener Moses leder Herren Israel i ørkenen som om Israel var et barn, han lærer Israel opp i troen og oppretter pakt med ham. Gud skaper slik et bånd av den sterkeste kjærlighet, som ligner kjærligheten mellom far og barn, og mellom brudgom og brud.

Den guddommelige barmhjertigheten rekker hinsides alt. Gud byr oss et kjærlighetsforhold som er spesielt, eksklusivt, privilegert. Når han instruerer Moses om pakten, sier han: Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg (2 Mos 19,5-6).

Selvfølgelig tilhører hele jorden allerede Gud for han har skapt den, men folket blir for ham en annerledes - en spesiell eiendel: hans personlige "gull- og sølvreserve" som den som kong David skal ha gitt til byggingen av tempelet.

Slik blir vi for ham hvis vi tar i mot hans pakt og lar oss frelse av ham. Guds barmhjertighet gjør mennesket dyrebart, som en personlig skatt som tilhører ham, som han vokter og gleder seg over.

Dette er vidundrene til den guddommelige barmhjertigheten, som blir fullbrakt i Herren Jesus, i "den nye og evige pakts blod" som med forlatelsen gjør ende på vår synd og som en gang for alle gjør oss til Guds barn (jf. 1 Joh 3, 1), verdifulle juveler i den gode og barmhjertige Faderens hender.

Og hvis vi er Guds barn og det er mulig for oss å få denne arven - godhets- og barmhjertighetsarven, la oss be Herren om at også vi i dette Barmhjertighetsåret må gjøre "barmhjertighetsting". La oss åpne vårt hjerte for å kunne nå alle med barmhjertighetsgjerninger, den barmhjertighetsarven som Gud Fader gir oss.

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.