2016-02-04 15:30:00

Popiežius Pranciškus: Tikėjimas – brangiausias palikimas


Pats brangiausias palikimas kokį mes galime palikti kitiems žmonėms tai tikėjimas, tikėjimo liudijimas, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos svečių namų koplyčioje. Šios dienos pirmasis skaitinys kalba apie karaliaus Dovydo mirtį. Kiekvieno žmogaus žemiškasis gyvenimas baigiasi mirtimi, - kalbėjo popiežius. Dovydas valdė gana ilgai – keturiasdešimt metų, bet ir keturiasdešimt metų greit praeina. Prieš mirtį jis prašo, kad jo sūnus ir įpėdinis Saliamonas laikytųsi Viešpaties įsakymų. Dovydas gyvenime sunkiai nusidėjo, bet sugebėjo prašyti Viešpatį atleidimo, dėl to Bažnyčia jį vadina Šventuoju karaliumi Dovydu. Kokį palikimą mirties valandą jis perdavė savo sūnui? Pati gražiausią ir vertingiausią kokį žmogus gali palikti – tikėjimą.

Testamentuose žmonės rašo: Tam palieku tai, anam palieku tai, kitam palieku tai ir tai“. Tačiau pat brangiausias palikimas kokį žmogus gali palikti savo vaikams yra tikėjimas. Dovydas mirdamas atsimena Dievo pažadus ir šiuos pažadus jis primena savo sūnui. Krikšto apeigų metu įteikiama uždegta žvakė, tikėjimo šviesos simbolis, ir sakoma, kad tėvai turi perduoti tikėjimo šviesą savo vaikams. Taip pat ir Dovydas, mirdamas savo sūnui palieka tai ką turėjo brangiausia – ne karalystę, bet tikėjimą.

O ką mes paliksime? Paklauskime save: Koks bus mūsų gyvenimo palikimas? Ar būsiu prisimenamas kaip žmogus, kuris tikėjo. Ar paliksiu savo vaikams tikėjimą? Nebijokime kiekvieno mūsų laukiančio paskutinio žingsnio; kai ateis laikas mirti, sakykime: „baigiasi vienas gyvenimo tarpsnis, prasideda kitas“, nebijokime. Ir atsiminkime, kad negali būti brangesnio palikimo už tikėjimą, už tikėjimą į Dievą, Dievą, kuris yra ištikimas, kuris visada yra su mumis, kuris yra Tėvas ir niekada mūsų nenuvilia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.