2016-02-01 18:14:00

Sesuo Zita: nuo pasaulio bėga ne vienuoliai, o nebematantys prasmės


Iš Lietuvos į Pašvęstojo gyvenimo metų uždarymo Romoje renginius sausio 28 – vasario 2 dienomis atvyko virš dvidešimties moterų seserų iš įvairių vienuolinių kongregacijų, daugiausiai apaštalinių. Nuo šeštadienio prie jų prisidėjo ir vyskupas pranciškonas iš Telšių vyskupijos, Linas Vodopjanovas. Po popiežiaus Pranciškaus audiencijos ši piligriminė grupė iš Lietuvos apsilankė Vatikano radijuje, kurio koplyčioje aukojo šventąsias Mišias, o po to mūsų redakcijai papasakojo apie patirtis ar mintis tiek iš susitikimų Romoje, tiek iš Šventojo Tėvo audiencijos. Kitoje laidoje kviečiame pasiklausyti vyskupo Lino ir sesers Agnietės, benediktinės iš Kauno, įspūdžių, o šioje  - sesers Zitos Nauckūnaitės, Kristaus Karaliaus kongregacijos vyresniosios: 
All the contents on this site are copyrighted ©.