2016-02-01 16:53:00

Pranciškus: Nuolankumas yra šventumo kelias


Popiežiaus Pranciškus kalbėjo apie šventumą pirmadienio rytmečio Mišių homilijoje prisimindamas karaliaus Dovydo pavyzdį. Dovydas, suvokęs savo nuodėmės rimtumą, priima pažeminimus, kupinas pasitikėjimo Viešpačiu. Popiežius priminė, kad Dievas nuodėmes atleidžia, tačiau korupcijos žaizdos gyja sunkiai. Karalius Dovydas yra tik žingsnį nuo paskendimo korupcijoje, tačiau pranašas Natanas jam padeda suprasti padarytą blogį. Apie karalių Dovydą popiežius kalbėjo kaip apie nusidėjėlį, tačiau šventąjį.

Sunkiai išgydomos korupcijos žaizdos. Dovydas yra nusidėjėlis, tačiau nėra korumpuotas, nes korumpuotieji to negali pastebėti. Reikia ypatingos malonės, kad būtų pakeista korumpuota širdis. O Dovydas buvo kilnios širdies. Jis prisipažįsta: „Taip, nusidėjau!“. O pranašas Natanas jam sako: Viešpats atleidžia tavo nuodėme, tačiau tavo pasėta korupcija tik augs. Užmušei nekaltą asmenį, kad nuslėptum svetimavimą. Todėl kalavijas niekad nepaliks tavo namų. Dievas atleidžia nuodėmę. Dovydas atsiverčia, tačiau korupcijos žaizda tik sunkiai užgyja.

Dovydui tenka atlaikyti prieš jį sukilusio korumpuoto sūnaus Absalomo puolimą. Karalius Dovydas pasišaukia savuosius, nutaria apleisti miestą, bet nurodo parnešti Dievo Sandoros skrynią atgal į miestą; jis nenaudoja Dievo gintis, o išeina gelbėti tautą. Tai ir yra šventumo kelias, kuriuo pradeda eiti Dovydas po to, kai buvo pasukęs į korupciją. Padedant pranašui Natanui Dovydas pripažįsta savo kaltę ir nori atleidimo. Apdengta galva, raudodamas Dovydas kopia į Alyvų kalvą, tačiau kažkas jį įžeidžia, primindamas padarytus nusikaltimus. Pažeminimą Dovydas priima pasitikėjimo Viešpačiu dvasia.

Karalius Dovydas pasitiki Dievu ir pereina iš nuodėmės į šventumą. Jis priima pažeminimą ir pasitiki Dievu. Jo kelias veda nuo korupcijos iki pasitikėjimo Viešpačiu. Tai šventumas. Tai nuolankumas.

Krikščionims reikia nuolankumo malonės. Nuolankumas ateina per pažeminimus. Be pažeminimų nėra nuolankumo. Jei nesugebi pakelti pažeminimų, nesi nuolankus. Tai labai paprasta, tiesiog matematiška. Nuolankumui tėra vienas kelias: nuolankumo. Dovydo tikslas – šventumas, eina per pažeminimą. Šventumo siekis, kurį Dievas dovanoja savo vaikams, savo Bažnyčiai, ateina per jo Sūnaus pažeminimą, Sūnaus, kuris priima įžeidimus, leidžiasi būti vedamas nukryžiuoti, nors neteisėtai.

Dievo Sūnus nusižemina, tai šventumo kelias. Ir Dovydas savo elgsena pramato Jėzaus pažeminimą. Prašykime Viešpaties malonės, kad kiekvienam mūsų, visai Bažnyčiai suteiktų nuolankumo malonę, kaip ir malonę suprasti, kad neįmanoma būti nuolankiems be pažeminimo. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.