2016-02-01 11:52:00

Atsiversti nuo stebuklų dievo į Dievo stebuklą, kuris yra Jėzus Kristus


Saugokimės gundymų religiją suvokti žmogiškai kaip investiciją, o paskui derėtis su Dievu siekiant savo naudos taip, kaip padarė Jėzaus kraštiečiai Nazarete kai paprašė, kad pakartotų Kafarnaume padarytus stebuklus. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienį per vidudienio susitikimą aptardamas Mišių Evangelijos pasakojimą. Popiežius kvietė atsiversti nuo stebuklų dievo į Dievo stebuklą, kuris yra Jėzus Kristus. Dievas Tėvas rūpinasi kiekvienu kūriniu, net pačiu mažiausiu ir nereikšmingiausiu žmonių akimis. Apie tai skelbia Jėzus, užėjęs į Nazareto sinagogą. Jokia žmogiška padėtis negali būti atmetimo iš Dievo širdies dingstimi; vienintelė privilegija Dievo akyse yra neturėti privilegijų. Vienintelė privilegija Dievo akyse yra neturėt privilegijų, neturėti užtarėjų, o būti paliktiems jo rankose. Dievas visuomet pirmas žengia žingsnį ir ateina aplankyti mūsų su gailestingumu, jis prikelia iš prarajos į kurią buvome nustumti mūsų pačių išdidumo. Po Viešpaties Angelo maldos, popiežius prisiminė sekmadienį švęstą Pasaulinę rausuotųjų dieną, kvietė liudyti gyvą solidarumą sergantiesiems, sveikino Romos katalikų akcijos vaikus, dalyvaujančius iniciatyvoje „Taikos karavanas“, kurios du atstovai perskaitė savo žinią maldininkams Šv. Petro aikštėje. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.