2016-01-30 11:51:00

Popiežiaus specialioji jubiliejaus metų audiencija: Gailestingumas ir misija


Kasdien vis labiau įsibėgėjant Šventiesiems Gailestingumo metams, Viešpats savo malone veda mus, kai žengiame per Šventąsias Duris ir pasitinka mus, kad visuomet liktų su mumis, nepaisant mūsų trūkumų ir prieštaravimų. Nepavarkime ilgėtis jo atleidimo, nes kai esame silpni, jo artimumas mums suteikia stiprybės ir leidžia išgyventi tikėjimą džiaugsmingiau, kalbėjo popiežius šeštadienį, bendrojoje audiencijoje.

Tai buvo pirmoji specialioji Gailestingumo jubiliejaus audiencija. Specialiosios bendrosios audiencijos Gailestingumo metais bus rengiamos kartą per mėnesį, šeštadieniais.Komentuodamas Jono evangelijos ištrauką, popiežius nurodė glaudų ryšį tarp gailestingumo ir misijos. Jis pacitavo šv. Joną Paulių II, sakiusį, jog Bažnyčia gyvena autentišką gyvenimą, kai išpažįsta ir skelbia gailestingumą ir kai padeda žmonėms priartėti prie gailestingumo šaltinių. Pranciškus tęsė: mūsų, kaip krikščionių, pareiga - būti Evangelijos misionieriais. Natūralu, kad kai gauname gerą žinią ar išgyvename gražią patirtį jaučiame poreikį dalintis ja su kitais. Juntame savyje, kad negalime užlaikyti džiaugsmo, kuris mums dovanotas ir norime jį skleisti.

Šventasis Tėvas pridūrė, kad taip pat turėtų būti sutikus Viešpatį: konkretus ženklas, kad išties sutikome Jėzų, yra džiaugsmas, kurį juntame kalbėdami apie jį kitiems. Tai nereiškia užsiimti prozelitizmu: tai reiškia dovanoti – duodu tau tai, kas suteikia džiaugsmą man. Skaitydami Evangeliją matome, kad tokia buvo ir pirmųjų apaštalų patirtis. Susitikti Jėzų tai patirti jo meilę.  Ši meilė mus perkeičia ir jos dėka mes gebame perteikti kitiems tą stiprybę, kurią ji mums dovanoja. Tam tikra prasme galime pasakyti, kad nuo Krikšto dienos kiekvienam mūsų suteiktas naujas vardas, greta to, kurį mums davė mama ir tėtis, ir tas vardas yra „Kristoforas“, reiškiantis „Kristaus nešėjas“. Ką tai reiškia? Tai Kristaus džiaugsmo, Kristaus gailestingumo nešėjas. Kiekvienas krikščionis yra Kristaus nešėjas, - pabrėžė popiežius.

Gailestingumas, kurį gauname iš Tėvo, duodamas ne kaip asmeninė paguoda, tačiau kad padėtume kitiems gauti tą pačią dovaną. Tarp gailestingumo ir misijos yra nuostabus sąryšis. Jei gyvename remdamiesi gailestingumu, mes tampame gailestingumo  misionieriais, o buvimas misionieriais mums leidžia vis labiau augti Dievo gailestingume. Popiežius kvietė rimtai žvelgti į savo krikščioniškumą ir gyventi autentišką tikinčiųjų gyvenimą, nes tik taip Evangelija gali paliesti žmonių širdis ir atverti jas meilės malonei, kad ji gautų šį didį Dievo gailestingumą, kuris priima visus.

****

Po audiencijos popiežius pasveikino visus piligrimus, palinkėdamas kad viešnagė amžinajame mieste juos sustiprintų Kristaus meilėje, paverstų gailestingumo misionieriais, ypač tiems, kurie jaučiasi tolimi nuo Dievo. Popiežius pasidalijo, kad šiandien  jaučiasi nuliūdęs, nes vakar mirė viena moteris, dirbanti Šv. Mortos namuose, kur popiežius gyvena. Jis paminėjo, kad visi darbuotojai Šv. Mortos namuose yra kaip viena šeima, o ne tolimi tarnautojai. Moteris, kurią Viešpats pasikvietė pas save, vardu Elvyra. Popiežius paprašė susirinkusių padaryti du gailestingumo darbus šiandien: pasimelsti už mirusius ir paguosti liūdinčius, pasimelsti už Elvyrą ir jos artimuosius. Priminęs, kad sekmadienį yra Šv. Jono Bosko, jaunimo apaštalo minėjimas, popiežius ragino jaunuolius žvelgti į jį kaip pavyzdinį ugdytoją. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.