2016-01-30 14:29:00

Ferenc pápa jubileumi katekézise a hóvégi rendkívüli szombati kihallgatáson


A szombati kihallgatás havonta legalább egyszer lehetőség a zarándokoknak…

„Napról napra az irgalmasság szentévének az eleven valóságába lépünk be” – kezdte Ferenc pápa az általa alapított rendkívüli szentévi kihallgatás katekézisét. A heti szerdai audienciák körét kívánta a pápa kitágítani és havonta legalább egyszer lehetőséget kínálni a zarándokoknak, családoknak és csoportoknak, hogy külön szabadság igénybevétele nélkül, egyszerűen a hétvégét hasznosítva vehessenek részt a világegyház egy szentévi, nagy közös találkozóján, az örök Város főbazilikái szentkapuin való áthaladással egybekötve.

Szoros kapcsolatban áll egymással az irgalmasság és a küldetés

„Az Úr kegyelmével vezeti a lépteinket, miközben átlépünk a Szentkapun és elénk jön, hogy mindig velünk legyen, fogyatékosságaink és ellentmondásosságaink dacára. Soha ne fáradjunk bele ennek a megtérésnek szükségét érezni, mert amikor gyengék vagyunk, az ő közelsége tesz erőssé minket és lehetővé teszi, hogy nagyobb erővel éljük meg a hitünket. Ma azt szeretném jelezni nektek, milyen szoros kapcsolatban áll az irgalmasság és a küldetés, a misszió. Ahogy Szent II. János Pál emlékeztetett: „Az egyház akkor él hiteles életet, amikor megvallja és hirdeti az irgalmasságot és amikor elvezeti az embereket az irgalmasság forrásaihoz» (Enc. Dives in misericordia, 13). Keresztényként ugyanis az a felelősségünk – folytatta Ferenc pápa –, hogy az evangélium misszionáriusai legyünk. Amikor egy szép hírt kapunk vagy amikor egy szép tapasztalatot élünk át, természetesnek tartjuk annak az igényét, hogy ezt az élményt átadjuk másoknak. Belül azt érezzük, hogy az örömünket nem tudjuk megtartani és szeretnénk abban másokat is részesíteni. A megszületett öröm arra indít, hogy továbbadjuk azt”.

Az Úrral való találkozás örömét is át kell adunk másoknak

„Ugyanennek kellene történnie, amikor az Úrral találkozunk. Sőt, a Jézussal való igazi találkozásnak a konkrét jele az öröm, melyet megpróbálunk megosztani másokkal. Az evangéliumot olvasva látjuk, hogy ez volt a tapasztalata az első tanítványoknak is: A Jézussal való első találkozás után András azonnal elmegy a testvéréhez, hogy elmondja neki (cfr Gv 1,40-42), és ugyanezt teszi Fülöp Nátánáellel (cfr Gv 1,45-46). Jézussal találkozni ugyanazt jelenti, mint a szeretetével találkozni. Ez a szeretet átalakít bennünket és arra képesít, hogy átadjuk másoknak az erőt, amit nekünk ad. Valamiképp azt mondhatjuk, hogy keresztségünk napjától kezdve mindnyájan kapunk egy új nevet, túl azon, amit édesanyánk és édesapánk adott nekünk, és ez a név a Kristóf, vagyis „Krisztus-hordozó”. Ez a magatartásunk neve, azoknak a viselkedése, akik Krisztus örömét és irgalmasságát hordozzuk. Hiszen minden keresztény Krisztust hordozza!” – hangsúlyozta a pápa.  

Csodálatos körbenforgás az irgalom és a küldetés között

„Az Atyától kapott irgalom nem egy magán megvigasztalás, hanem annak az eszközévé tesz bennünket, hogy mások is megkaphassák ugyanazt az adományt. Van egy csodálatos körbenforgása  az irgalomnak és a küldetésnek. Az irgalmasságnak a megélése misszionáriussá alakít bennünket, misszionárusnak lenni pedig azt jelenti, hogy mind jobban növekedünk Isten irgalmasságában. Tehát vegyük komolyan a keresztény mivoltunkat, és kötelezzük el magunkat, hogy keresztényként élünk, mert az evangélium csak így tudja megérinteni az emberek szívét és megnyitni őket a szeretet kegyelmének befogadására” – buzdított a Szentatya.

Katekézis utáni köszöntések

Miután a különféle világnyelveken röviden összefoglalták a pápa katekézisét és köszöntötték az egyes nyelvi zarándokcsoportokat, Ferenc pápa végül olasz nyelvű üdvözléssel fordult az olasz hívekhez, plébániai közösségek és társulatok tagjaihoz. Külön szeretettel köszöntötte a munkahelyi rokkantak és fogyatékosok olasz nemzeti társulatát: „Jelenlétetek alkalmat ad nekem arra, mondta, hogy leszögezzem, mennyire fontos a dolgozók egészségének a megőrzése, továbbá az élet, mint isteni adomány védelme, főként a gyengék és törékenyek esetében. Köszöntötte a pápa az Olasz Autóklub vezetőit és alkalmazottait, az ATAC, az olasz autóbusz közlekedési vállalat munkatársait és a sofőröket, „hiszen napjainkban a társadalmi élet minősége a közlekedés minőségétől függ. Arra kérte őket, hogy mind nagyobb elkötelezettséggel törekedjenek a közlekedés okozta környezetszennyezés csökkentésére, majd megköszönte nekik azt a szolgálatot, melyet a zarándokok utaztatása érdekében kifejtenek, különös most a jubileumi szentév során”.

Fiatalok, betegek és újházasok köszöntése

Végül a fiatalokat, a betegeket és az újházasokat köszöntötte, és utalt arra, hogy másnap, január 31-én vasárnap lesz Bosco Szent János, a fiatalok védőszentjének az emléknapja. „Tekintsetek rá, kedves fiatalok – kérte őket – mint egy példaszerű nevelőre! Ti, kedves betegek tanuljatok saját lelki tapasztalataitokból és bízzatok mindig a keresztrefeszített Jézusban! Kedves fiatal házasok, ti is folyamodjatok az ő közbenjárásáért, hogy nagylelkűen tudjátok betölteni a házastársi küldetéseteket!” –  fejezte be Ferenc pápa az általa alapított rendkívüli szentévi kihallgatáson tartott katekézisét.

(vl)

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.