2016-01-29 13:49:00

Ryto Mišios. „Viešpatie, saugok mus nuo sugedimo!“


Melskimės, kad mūsų silpnumas, dėl kurio nusidedame, nevirstų sugedimu, - sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos pirmąjį skaitinį, pasakojantį apie karaliaus Dovydo nuodėmę.

Skaitinyje iš Antrosios Samuelio knygos pasakojama kaip Dovydas pamilo savo kariūno Urijo žmoną Betsabėją ir su ja nusidėjo svetimavimu. Sužinojęs, kad ji nėščia, iš pradžių karalius pabandė įvairiomis gudrybėmis nuslėpti svetimavimą, o galiausiai pasiuntė Uriją į mūšio lauką, kad jis žūtų.

Atsidūrę keblioje padėtyje, Dovydas sako: „Kaip nors išsikapstysiu, man pasiseks“. Jis rašo laišką kariuomenės vadui: „Pastatykite Uriją į mūšio priekį, kur aršiausiai kovojama, ir pasitraukite nuo jo, kad jis būtų parblokštas ir mirtų“. Jis pasmerkė mirčiai šį ištikimą žmogų. Šis žmogus – ištikimas Įstatymui, ištikimas savo tautai, ištikimas karaliui – pasmerktas mirčiai.

Dovydas yra šventasis ir nusidėjėlis. Dovydas taip pasitikėjo savimi, kad iš pradžių nesusivokė kaip labai jis nusikalsta. Nusidėjęs svetimavimu, jis pasiuntė į mirtį savo ištikimą karį. Savo nuodėmę jis paslėpė, kad Urijo mirtis atrodytų kaip nelaimė, kaip žūtis mūšio lauke.

Šis Dovydo gyvenimo momentas sako, kad mums visiems gresia panašūs dalykai, - kalbėjo popiežius. Mes visi esame nusidėjėliai, bet galime tapti sugedusiais žmonėmis. Dovydas žengia pirmą žingsnį iš nuodėmės į sugedimą. Jo rankose valdžia, jis galingas. Dėl to sugedimo pavojus didesnis tiems, kas turi valdžią – bažnytinę, religinę, ekonominę ar politinę. Velnias kužda į ausį: „tau pasiseks“.

Dovydui, tam drąsiam berniukui, kuris nugalėjo Galijotą, dabar gresia sugedimas. Toks pavojus gresia ir mums. Kai apsiprantame su nuodėme, kai per daug pasitikime savo jėgomis, ir mes galime tapti sugedusiais žmonėmis. Sugedęs žmogus nemano, kad jam reikia atleidimo. Melskimės už Bažnyčią, už popiežių, vyskupus, kunigus, vienuolius ir visus tikinčius pasauliečius: „Viešpatie, saugok mus nuo sugedimo! Visi esame nusidėjėliai, bet, Viešpatie, saugok mus nuo sugedimo!“ Prašykime šios malonės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.