2016-01-29 15:24:00

Popiežius: Atsiminkime gailestingumo darbus kūnui ir sielai


Penktadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su aštuoniasdešimčia Bažnyčios ganytojų ir teologų - Tikėjimo mokymo kongregacijos narių ir patarėjų, dalyvavusių šiomis dienomis Vatikane vykstančioje savo plenarinėse sesijoje.

Jiems sakytoje kalboje popiežius palietė dvi Tikėjimo mokymo kongregacijos funkcijas – tikėjimo paveldo saugojimą ir hierarchijos ryšio su charizminėmis dovanomis nagrinėjimą. Krikščionių tikėjimas, sakė Pranciškus, tai ne tik tam tikrų žinių visuma, kurią reikia saugoti atmintyje, bet visų pirma tiesa ir meilė, pagal kurias reikia gyventi. Dėl to, kartu su doktrina reikia saugoti ir moralę, ypač kai liečiamos jautriausios žmogaus gyvenimo sritys. Kristaus sekimas tai ir pritarimas protu jo mokymui, ir gyvenimas atsiliepiant į jo dovanas. Šiame kontekste popiežius palietė ir vieną specifinę Tikėjimo mokymo kongregacijos veiklos sritį – dvasininkų lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius tyrimą.

Popiežius paminėjo labai svarbų Tikėjimo mokymo kongregacijos indėlį į nuolatinį Bažnyčios atsinaujinimą nagrinėjant hierarchinių ir charizminių dovanų Bažnyčioje tarpusavio santykius. Bažnyčios bendrystė susideda iš skirtumų vienybės; hierarchinės ir charizminės dovanos bendradarbiaudamos ir vienos kitas papildydamos tarnauja Bažnyčios ir pasaulio gerovei.

Popiežius paminėjo ir Gailestingumo jubiliejų, kurį jau pusantro mėnesio švenčia visa Bažnyčia. Jo centre Dievo gailestingumas, dėl to labai svarbu, kad Bažnyčios ganytojai ir tikintieji visu rimtumu atrastų ir įgyvenimo centrą iškeltų gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Kai sulauksime gyvenimo pabaigos, mūsų visų bus klausiama ar pavalgydinome išlakusius, ar pagirdėme ištroškusius, ar padėjome žmonėms, kuriuos slėgė abejonės, ar padėjome pasitaisyti nusidėjėliams, ar netylėjome susidūrę su neišmanymu, ypač kai jis lietė tikėjimą ir dorą gyvenimą.

Galiausiai popiežius meldė Tikėjimo mokymo kongregacijos nariams Dievo palaiminimo ir Mergelės Marijos užtarimo; taip pat prašė, kad jie už jį melstųsi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.