2016-01-25 17:08:00

Reakcie na ohlásenú apoštolskú cestu pápeža Františka do Švédska


Vatikán 25. januára – Katolícka cirkev a Svetová luteránska federácia (SLF) si počas apoštolskej cesty pápeža Františka do Švédska pripomenú 31. októbra 2016 výročie Reformácie. Na spoločnej ceremónii sa okrem Svätého Otca zúčastnia aj predseda SLF biskup Dr. Munib A. Younan a štátny sekretár federácie Rev. Dr. Martin Junge. Stretnutie bude prebiehať v spolupráci s protestantskou Švédskou cirkvou a Štokholmskou katolíckou diecézou. 

Na cestu pápeža Františka do Švédska zareagoval kardinál Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, slovami: „Zamerajúc sa spoločne na centrálnosť otázky Boha a na kristocentrický prístup, budú mať luteráni a katolíci možnosť sláviť ekumenickú spomienku Reformácie nie iba pragmatickým spôsobom, ale s hlbokým zmyslom viery v  ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista“.

K vyhláseniam sa pridal aj generálny sekretár SLF Rev. Martin Junge: „Pripravujeme sa na spomienku výročia Reformácie v duchu ekumenickej zodpovednosti. Som hlboko presvedčený o tom, že spoluprácou na zmierení medzi luteránmi a katolíkmi pracujeme na spravodlivosti, pokoji a zmierení vo svete zmietanom konfliktami a násilím“

Štokholmský katolícky biskup Mons. Anders Arborelius verí, že stretnutie bude mať veľký prínos nielen pre miestnu Cirkev, ale pre celý svet: „Ekumenická situácia v tejto časti sveta je jedinečná a zaujímavá. Dúfam, že toto stretnutie nám pomôže hľadieť do budúcna takým spôsobom, že budeme svedkami Ježiša Krista a jeho evanjelia v našom sekularizovanom svete“.

Radosť z pápežovej zahraničnej cesty vyjadrila aj švédska luteránska arcibiskupka Antje Jackelénová: „Švédska cirkev privíta  Svetovú luteránsku federáciu a Katolícku cirkev v meste Lund na spoločnej spomienke Reformácie s radosťou a s nádejou“. Ďalej dodala: „Modlíme sa s celou ekumenickou rodinou vo Švédsku, aby táto spomienka prispela k jednote kresťanov v našej krajine a na celom svete“.

Spoločná ekumenická spomienka chce tiež poukázať na ekumenický pokrok medzi katolíkmi a luteránmi a na prínos vyplývajúci zo vzájomného dialógu. Súčasťou príprav na slávnosť je aj katolícko-luteránska liturgická príručka s názvom „Spoločná modlitba“ (Common Prayer). Brožúrku začiatkom tohto roku pripravili Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Svetová luteránska federácia. Modlitba sa zakladá na dokumente s názvom „Od konfliktu k spoločenstvu: luteránsko-katolícka spoločná spomienka na Reformáciu v roku 2017“ (From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017). Text sa dotýka tém vďakyvzdania, pokánia a úsilia o spoločné svedectvo, poukazuje na prínos Reformácie a žiada o odpustenie za rozdelenie, ktoré nasledovalo po teologických hádkach.

Za jeden z najdôležitejších ekumenických výsledkov z uplynulých rokov sa považuje „Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení“ (Joint Declaration on the Doctrine of Justification). Vyhlásenie podpísala Svetová luteránska federácia a Katolícka cirkev v roku 1999 a v roku 2006 ju prijala Svetová metodistická rada. Deklarácia uzavrela dišputy medzi katolíkmi a luteránmi trvajúce storočia na tému základných právd týkajúcich sa učenia o ospravedlnení (ospravodlivení), ktoré bolo v centre pozornosti Reformácie v 16. storočí. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.