2016-01-28 17:07:00

Pranciškaus dokumentas apie šeimą – nebe už kalnų


Iki kovo pabaigos bus paskelbtas antrasis popiežiaus Pranciškaus Apaštališkasis paraginimas po „Evangelii gaudium“. Šeimos popiežiškosios tarybos pirmininkas arkivyskupas Paglia tai pasakė pokalbyje su Portugalijos žinių agentūra „Ecclesia“. Pasak arkivyskupo, kuris pastarosiomis dienomis dalyvavo portugalų kunigų susitikime, laukiama, kad popiežiškas dokumentas, susumuojantis dviejų Vyskupų Sinodo asamblėjų apie šeimą išvadas, pasirodytų iki Velykų. Arkivyskupas patikino, jog popiežius dokumente patvirtins taip pat šeimos sferoje kvietimą Bažnyčiai būti išeinančiai. Aš įsitikinęs, kalbėjo pirmininkas Paglia, kad Apaštališkasis paraginimas bus himnas meilei, meilei, kuri trokšta rūpintis vaikučiais, iš arti lydėti sužeistas šeimas, kad jas sustiprintų, Bažnyčios ir visos žmonijos stokojančiuosius. Mūsų laikais trūksta poreikio globoti šeimas jų nesmerkiant. Turime vis labiau atrasti teigiamąją šeimos pusę ir ją iš paskutiniųjų ugdyti. Daug iššūkių, pripažino Popiežiškosios tarybos vadovas prisimindamas skaitlingas pasaulio šeimas, kurios kenčia nuo karų, vargo, nedarbo, socialinio nestabilumo, ypač pabėgėlių šeimas. Arkivyskupas stebėjosi, kad daug kur vyriausybės nesuformavusios jokios šeimos politikos. Tai itin rimta, nes tikroji visuomenės jėga yra šeima, pasakė arkivyskupas Vincenzo Paglia, Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas. Pirmasis popiežiaus Pranciškaus Apaštališkasis paraginimas „Evangelii gaudium“ – „Evangelijos džiaugsmas“ buvo išleistas prieš kiek daugiau nei dvejus metus, 2013 lapkričio 24 dieną. Dokumento apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje lietuvišką vertimą Katalikų interneto tarnyba išleido atskiru leidiniu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.