2016-01-28 11:40:00

A kereszténynek nagy szíve van, mindenkit befogad: a pápa csütörtöki homíliája


A keresztény nemes lelkű, mert egy olyan Atya gyermeke, aki nagylelkű és mindenkit önzetlenül befogad - mondta Ferenc pápa csütörtökön reggel a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén. Ezen a napon tartja az egyház Aquinói Szent Tamás liturgikus emléknapját. A szertartáson jelen volt több pap, akik szentelésük 50. évfordulóját ünnepelték a pápával.

A keresztény tanúskodjon Isten világosságáról

Isten misztériuma világosság – állapította meg a Szentatya a napi evangéliumi szakaszhoz (Mk 4,21-25) fűzve gondolatait. Márk evangéliumában Jézus azt mondja, hogy nem azért gyújtanak lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék, hanem azért, hogy a lámpatartóra tegyék és világítson (vö. ibidem). Ez a keresztény egyik ismérve, aki a keresztségben megkapta a világosságot, s amit tovább kell adnia. A keresztény tehát tanúságtevő, ez a keresztény magatartás egyik sajátossága. A keresztény, aki ezt a fényt hordozza, meg kell, hogy mutassa másoknak, mivel ő tanú. Amikor a keresztény nem akarja megmutatni Isten világosságát, és inkább saját sötétségében marad, akkor ez a sötétség bekúszik a szívébe, mert fél a fénytől, és végül hiányzik neki valami, nem lesz valódi keresztény. A tanúságtétel fontosságát hangsúlyozta a Szentatya, mivel a keresztényeknek tanúskodniuk kell Jézus Krisztusról, Isten világosságáról. Ezt a fényt pedig saját életük „lámpatartójára” kell helyezniük.

Elveszíteni az érdekeinket, megnyerni Jézust

Az evangéliumban Jézus azt mondja: „Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá” (vö. ibidem). A keresztény ember másik jellemzője a nagylelkűség, mivel egy nagylelkű Atya gyermeke – magyarázta a pápa. A keresztény szíve nemes, mindig nyitott. Nem csukódik be saját önzésébe, vagy legalábbis számítgat: eddig vagy addig. Amikor belépünk Jézusnak ebbe a világosságába, akkor belépünk a vele való barátságba. Amikor hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, akkor a szívünk kinyílik, nemessé válik... A keresztény ezen a dolgon nem keres, hanem veszít. De azért veszít, hogy egy másik dolgot nyerjen, és ezzel az úgymond „érdekvesztéssel” elnyeri Jézust, az Ő tanújává válik.

50 papi szolgálat: a fény, a nagylelkűség és az öröm jegyében

Ferenc pápa ekkor a szentelésük ötvenedik évfordulóját ünneplő papokhoz fordult:

„Öröm számomra ma veletek ünnepelni papságotok ötven évét, melyet a világosság és a tanúságtétel útján jártatok. Ez alatt az 50 év alatt igyekeztetek egyre jobbak lenni, a lámpatartóra helyezni a lámpást: ami ugyan néha leesik, de aztán megyünk tovább, mindig ugyanazzal az eltökéltséggel, hogy nagylelkűen világosságot adjunk. Csak Isten és a ti emlékezetek tudja, hány embert fogadtatok be nagylelkűen, az atya, a testvér jóságával… Hány olyan embernek adtátok oda Jézus fényét, akinek szívében sötétség volt. Köszönöm. Köszönet azért, amit az egyházban, az egyházért és Jézusért tettetek. Az Úr adja meg nektek ezt a nagy örömet, hogy tudjátok: jót vetettetek, jól világítottatok, és kitártátok a karotokat, hogy mindenkit nagylelkűen befogadjatok” – mondta még a csütörtök reggeli szentmisén Ferenc pápa.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.