2016-01-27 13:39:00

Nyissuk meg szívünket az elnyomottak kiáltása előtt: Ferenc pápa katekézise


Isten meghallgatja a kiáltást és szövetséget köt (Kiv 2,23-25). A szerdai általános kihallhatáson a pápa folytatta elmélkedés-sorozatát a Szentírásban szereplő irgalmasságról, amely végigkíséri Izrael népének egész történetét. Az Úr mindig a kegyelem és a megbocsátás ösvényein vezeti a pátriárkákat, gondoljunk csak József és testvérei történetére (vö. Ter 37-50). A pápa ekkor szabadon hozzáfűzte: „Eszembe jut az a sok testvér, akik a családon belül eltávolodtak egymástól és nem beszélnek egymással. Az Irgalmasság Szentéve azonban jó alkalom arra, hogy újra találkozzanak, átöleljék egymást és kölcsönösen megbocsássanak egymásnak. Felejtsük el a csúnya dolgokat!”.

Az irgalmasság nem maradhat közömbös az elnyomottakkal szemben

A Kivonulás könyvében olvassuk: „Hosszú idő telt el, s közben meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig szolgaságban nyögtek, segítségért kiáltoztak, és fohászuk felhatolt Istenhez nyomorúságukból. Isten meghallotta panaszukat, és Isten megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségről. Jóakaratúan tekintett le Izrael fiaira és felismerte…” (Kiv 2,23-25). Az irgalmasság soha nem maradhat közönyös az elnyomottak szenvedése láttán, azoknak a kiáltását hallva, akiket erőszak, rabszolgaság sújt, akiket halálra ítéltek. Mai korunkat is jellemzi ez a fájdalmas valóság, ami miatt gyakran tehetetlennek érezzük magunkat, és félő, hogy megkeményedik a szívünk, másra gondolunk inkább. Isten azonban nem közönyös, sosem fordítja félre a tekintetét az emberi fájdalom láttán. Isten irgalma válaszol és gondjaiba veszi a szegényeket, azokat, akik elkeseredésükben kiáltanak. Isten meghallgat és megment, arra ösztönzi az embereket, hogy meghallják a fájdalomkiáltást és segítsenek az elnyomottakon.

Sok irgalmas cselekedetet végezhetünk a szentévben

Így kezdődik Mózes története, aki közvetített népe szabadulása érdekében. Rábeszéli a fáraót, hogy hagyja elmenni Izraelt, aztán átvezeti népét a Vörös-tengeren, a pusztaságon át a szabadság felé. Mózes, akit éppen az isteni irgalmasság mentett rögtön születése után a Nílus vizéből, most ennek az irgalmasságnak a közvetítője lesz. „Az Irgalmasság Szentévében mi is az irgalom közvetítői lehetünk számos jócselekedeten keresztül, hogy közel legyünk, enyhet adjunk, egységet teremtsünk… sok jó dolgot tehetünk” – tette hozzá katekézisében a pápa.

Isten irgalmassága üdvözít, fogadjuk el a szövetséget

Isten irgalmassága mindig üdvözíteni akar. Épp ellentétes azoknak a szándékával, akik mindig ölni akarnak, akik háborúznak. Isten egy sajátos, kizárólagos, kiváltságos szeretetkapcsolatot kínál föl. Amikor útmutatást ad Mózesnek a szövetséget illetően, azt mondja: „Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek” (vö. Kiv 19,5-6). Mi tehát ezt nyerjük el, ha elfogadjuk Isten szövetségét és hagyjuk, hogy üdvözítsen minket.

Az isteni irgalmasság e csodái Jézus Urunkban nyerik el teljességüket, abban az új és örök szövetségben, amelyet vérével pecsételt meg, és a megbocsátással, amely elpusztítja bűneinket és örökre Isten fiaivá tesz minket. Ha pedig mi Isten gyermekei vagyunk és megkaptuk a jóság és az irgalom örökségét, kérjük az Urat, hogy ebben a szentévben mi is tegyünk irgalmas cselekedeteket nyissuk meg szívünket, hogy mindenkihez eljussunk a jócselekedetekkel, azzal az irgalmas örökséggel, amit az Atyaisten ránk hagyott – fejezte be szerdai katekézisét Ferenc pápa.

Lelkigyakorlatos nap a karitatív munkában dolgozóknak

A Szentatya az audiencia végén bejelentette, hogy a Cor Unum Pápai Tanács az Irgalmasság Szentéve alkalmából lelkigyakorlatos napot hirdetett a karitatív munkában elkötelezett személyek és csoportok számára. Ezt a napot a nagyböjt idején tartják meg egyházmegyei szinten azzal a céllal, hogy elmélkedjenek az isteni irgalmasság hívásán. Ferenc pápa kéri, hogy éljenek a lehetőséggel, hasznosítva a Cor Unum Pápai Tanács által biztosított felkészítő anyagot.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.