2016-01-26 17:12:00

Popiežiaus žinia Gavėniai: Gailestingumo darbai Jubiliejaus kelyje


Antradienio rytą Vatikano Spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia po dviejų savaičių, Pelenų trečiadienį, vasario 10-ąją, prasidėsiančiai šių metų Gavėniai. Popiežiaus žinios tema: „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos (Mt 9.13). Gailestingumo darbai Jubiliejaus kelyje“.

Neilgas tekstas susideda iš trijų dalių. Pirmojoje kalbama apie Mergelę Mariją kaip Bažnyčios ikoną. Ji skelbia šlovingus Dievo darbus, liudiją Gerąją Naujieną, nes pirmiausiai ji Gerąją Naujieną įsileido į savo gyvenimą. Priėmusi Viešpaties Angelo jai paskelbtą žinią, Marija savo Magnificat giesmėje šlovina didį gailestingumą, kurį Dievas jai parodė ją išsirinkdamas.

Antroje šių metų Gavėnios proga skelbiamos savo žinios dalyje popiežius Pranciškus primena, kad Dievo gailestingumas nuo pat pradžių lydi jo išrinktąją tautą. Gailestingumo slėpinys atsiskleidžia Dievo sandoros ir su Izraelio tauta istorijos tėkmėje. Dievas visada dosniai apdovanoja savo tautą gailestingumu ir gerumu; Dievas ją myli taip pat ir tuomet kai tauta nusideda neištikimybe ir nesilaiko sandoros. Dievo meilė savo tautai pasiekia savo viršūnę Jo Sūnaus įsikūnijime. Dievo gailestingumas beribis, pats Dievas tampa „Įsikūnijusiu Gailestingumu“.

Dievo gailestingumas perkeičia žmogaus širdį, leidžia jam pajusti ištikimą Dievo meilę ir padaro žmogaus širdį pajėgią būti gailestinga, - rašo popiežius Pranciškus pradėdamas trečią savo žinios šių metų Gavėniai dalį, kurioje kalbama apie gailestingumo darbus. Tai vis naujas stebuklas, kad Dievo gailestingumas paliečia kiekvieno mūsų gyvenimą, įkvepia mums artimo meilę ir skatina daryti tai, ką Bažnyčios tradicija vadina gailestingumo darbais kūnui ir sielai. Jie primena, kad mūsų tikėjimas turi būti liudijamas konkrečiais kasdieniais veiksmais. Gailestingumo darbų tikslas – padėti mūsų artumui. Pagal gailestingumo darbus ir mes patys būsime teisiami.

Popiežius linki, kad ypač šių Gailestingumo jubiliejaus metų Gavėnia mums visiems būtų palankus metas klausantis Dievo žodžio ir darant gailestingumo darbus išsivaduoti iš mus slegiančio egzistencinio susvetimėjimo. Gailestingumo darbais kūnui – pamaitindami, aprengdami savo brolius ir seseris, suteikdami jiems pastogę, juos aplankydami - mes prisiliečiame prie Kristaus kūno juose. Tuo tarpu gailestingumo darbai sielai – patarimas, pamokymas, atleidimas, sudrausminimas, malda – mums padeda geriau suvokti mūsų pačių nuodėmingumą. Gailestingumo darbai kūnui ir gailestingumo darbai sielai neturi būti vieni nuo kitų atskiriami. Prisiliesdamas prie  nukryžiuotojo Jėzaus kūno nusidėjėlis gauna malonę suvokti savo paties skurdą.

Nepraraskime šios progos; Gavėnia tebūnie atsivertimo metas, - rašo popiežius. Teužtaria mus Mergelė Marija, kuri pirmoji, susidūrusi su jai padovanotu begaliniu Dievo gailestingumu suprato savo mažumą ir nuolankiai išpažino, jog jis yra Viešpaties tarnaitė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.