2016-01-26 13:44:00

Ferenc pápa: Kérjünk bocsánatot a keresztények közötti megosztottságért


„Kérjünk bocsánatot Istentől a keresztények közötti megosztottság miatt, ami nyílt seb Krisztus testében.  Továbbá kérjünk bocsánatot a katolikusok nem evangéliumi viselkedéséért más keresztényekkel szemben.” Ezt a két fontos kérést fogalmazta meg Ferenc pápa az ökumenikus szertartáson a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában. Január 25-én, hétfőn, a Népek apostola megtérésének emléknapján a Szentatya vezetésével vesperást tartottak a keresztény egységhét lezárásaként. A szertartáson jelen voltak az ortodox, az anglikán és más felekezetek képviselői, akik Ferenc pápával együtt léptek be a szentkapun.

Az ellenség apostollá válik. Ez az irgalmasság tökéletes példája. A Tarsusi Pál, az üldöző gyűlölete átalakul Krisztus iránti szeretetté egy olyan „bőséges” kegyelem által, amely a teljes megosztottságot teljes egységgé alakítja át, és amelyben az irgalmasság egyben az elnyert bocsánat bizonyosságává és az igehirdetés okává válik.

Isten meghallgatása egy lépés az egység felé

Szent Pál megtérésének történetében Ferenc pápa egy nyilvánvalóan ökumenikus hatású elemet ragadott meg. „A különbözőségeken túl, amelyek még elválasztanak bennünket, örömmel ismerjük fel, hogy a keresztény élet eredeténél mindig megjelenik egy meghívás, amely Istentől származik. Az egység az úton járva alakul ki” – hangsúlyozta a pápa.

„A keresztények látható, teljes szeretetközösségének útján nemcsak akkor haladunk előre, amikor egymáshoz közeledünk, hanem elsősorban olyan mértékben, amennyiben megtérünk az Úrhoz, aki kegyelme által kiválaszt és meghív bennünket, hogy legyünk tanítványai. A megtérés annyit jelent: hagyjuk, hogy az Úr éljen és működjön bennünk. Ezért, amikor a különböző egyházak keresztényei együtt hallgatják Isten Szavát és igyekeznek gyakorlatba ültetni, igazán fontos lépéseket tesznek az egység felé.”

A seb és a bocsánat

„Nemcsak a bennünket egyesítő meghívás kérdéséről van szó” – folytatta Ferenc pápa. A keresztényeket ugyanaz a küldetés köti össze, vagyis, hogy mindenkinek hirdessék Isten csodálatos műveit, ahogy Szent Pál tette megszakítás nélkül. Meg kell tenni egy lépést ahhoz, hogy az ökumenikus út ne legyen utópikus, ezt pedig az irgalmasság szentéve teszi nyilvánvalóvá: „Kérjünk mindenekelőtt bocsánatot megosztottságunk bűnéért, amely nyílt sebet jelent Krisztus Testében. Róma püspökeként és a katolikus egyház pásztoraként irgalmat és megbocsátást kérek a katolikusok nem evangéliumi viselkedéséért más egyházak keresztényeivel szemben.”

Régi hibák és új kapcsolatok

A bocsánatkérés egyben a megbocsátás felajánlása is, amikor Ferenc pápa arra hívja a katolikus testvéreket, hogy bocsássanak meg, ha ma vagy a múltban sértéseket szenvedtek el más keresztények részéről. „Nem törölhetjük el azt, ami történt, de nem akarjuk hagyni, hogy a múlt hibáinak súlya tovább szennyezze kapcsolatainkat. Isten irgalmassága megújítja kapcsolatainkat” – fogalmazott a Szentatya.

Az egyetlen Kapu

A különböző egyházak és egyházi közösségek képviselői között a vesperás elimádkozásán részt vett Gennadiosz metropolita az ökumenikus pátriárkátus képviseletében; továbbá David Moxon érsek, a canterburyi anglikán érsek személyes római küldötte.

„A bazilika szentkapuján együtt léptünk át, hogy emlékezzünk: az egyetlen kapu, amely elvezet minket az üdvösséghez, Jézus Krisztus, a mi Urunk. Az egység az Atya Isten irgalmasságának ajándéka. Szent Pál apostol és vértanú sírja előtt ebben a csodálatos bazilikában érezzük, hogy alázatos kérésünket támogatják a tegnapi és mai keresztény vértanúk. Pontosan ez a példa jelenti a vér ökumenizmusát.”

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.