2016-01-25 14:33:00

Vysk. R. Norvila dalyvauja Tarptautiniame eucharistiniame kongrese


Sekmadienį Filipinų Cebu mieste prasidėjo ir vyks iki ateinančio sekmadienio, sausio 31 d., Penkiasdešimt pirmasis Tarptautinis eucharistinis kongresas, tema: „Kristus jumyse – garbės viltis“ (Kol 1,27). Lietuvos katalikams atstovauja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Vysk. R. Norvila: Mieli Vatikano radijo klausytojai, nuoširdžiai sveikinu visus iš tolimos šalies – Filipinų, Azijoje, kur vyksta Tarptautinis penkiasdešimt pirmasis Eucharistinis kongresas. Tai ypatingas renginys Bažnyčioje, sutraukiantis delegatus iš daugumos šalių, kuriose Katalikų Bažnyčia veikia ir kur gyvas tikėjimas.

Reikia paminėti Azijos akcentą, kuris labai jaučiasi. Iš Azijos yra ir popiežiaus legatas, kardinolas Charles Bo iš Birmos. Azijos Bažnyčia yra auganti ir gana gyvybinga, o Filipinai yra ta šalis, kurioje Katalikų Bažnyčia visos Azijos mastu yra labiausiai gyva. Teko kalbėtis su šios vyskupijos ganytoju, Cebu arkivyskupu. Jis minėjo, kad sekmadienio Mišių lankomumas ir visa religinė praktika yra labai gyva, stipri. Visus kongreso dalyvius Filipinai pasitiko įvairiomis prasmėmis šiltai, tiesiog karštai. Žmonių reakcijos, bendravimas, priėmimas ypatingai šiltas. Kiekvienas pakalbina. Stebina toks betarpiškas, mielas bendravimas, šilti, net karšti ryšiai.

Stebina ir renginio mastai. Organizatoriai minėjo, kad atidarymo Mišiose sekmadienį dalyvavo apie  350 tūkst. žmonių. Kongreso delegatai iš įvairių šalių, taip pat ir iš Filipinų, sudaro kiek mažesnę grupę, iki 20 tūkst. Kongreso programoje visą savaitę vyks įvairios konferencijos, liudijimai, katechezė, buvimas kartu. Šio kongreso, kaip ir kiekvieno Eucharistinio kongreso tikslas – paskleisti žinią apie Eucharistiją, Dievo meilę per visą pasaulį, kad tai būtų stiprus impulsas visai Bažnyčiai.

Norėčiau paminėti organizatorių sprendimą į Kongreso atidarymo liturgiją įjungti jauną merginą, kuri yra neregė ir Brailio raštu skaitė labai ilgą skaitinį. Buvo labai kruopščiai pasirengusi, niekur nesuklydo ir labai išraiškingai, įtaigiai perteikė Dievo Žodį. Kartu dalindamasi ji paminėjo labai svarbų dalyką: kad tarnauti Dievo garbei galime taip pat būdami neįgalūs, būdami negabūs, būdami žmonės su trūkumais ir silpnybėmis. Tokių dalykų įjungiant į Kongresą, jis tampa labai gyvas, iškalbingas ir labai stiprus tikėjimo liudijimas.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.