2016-01-25 12:11:00

Popiežius dalyvaus Reformacijos sukakties minėjime Švedijoje


Šventojo Sosto Spaudos salė pranešė, kad popiežius Pranciškus žada dalyvauti bendrose Katalikų Bažnyčios ir Pasaulinės liuteronų federacijos iškilmėse Reformacijos 500 metų sukakties proga, kurios vyks Lunde, Švedijoje, 2016 m. spalio 31 d. Pagrindiniai Reformacijos minėjimo renginiai protestantų pasaulyje vyks 2017-aisiais.

*

Kai prieš keletą metų pirmą kartą buvo paminėta mintis, kad ir katalikai galėtų kartu su protestantais švęsti Reformos jubiliejų, kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės pirmininkas, pasakė, kad reikia patikslinti kaip ir ką žadama švęsti? Krikščionijos skilimą ir kruvinus religinius karus?

Popiežiaus kelionė į Švediją, apie kurią paskelbta Maldos už krikščionių vienybę savaitės pabaigoje, yra tarsi atsakymas į šį klausimą.

„Bendras ekumeninis minėjimas (...) ypač iškels solidžią ekumeninę pažangą tarp katalikų ir liuteronų ir iš dialogo gimusias abipuses dovanas“, rašoma bendrame Pasaulinės liuteronų federacijos ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos komunikate.

Jame primenami dar du žingsniai, kurie parengė ekumeninį Reformos minėjimą. Pirma, tai 2013 metais liuteronų ir katalikų bendras dokumentas „Nuo konflikto iki bendrystės“, pirmasis tarptautinis bandymas aprašyti Reformos istoriją ir intencijas. Šis dokumentas buvo išsiutinėtas liuteronų Bažnyčioms ir katalikų vyskupų konferencijoms. Antra, jį lydėjo šio bendro istorinio ir teologinio tyrimo pagrindu parengtas liturginis maldos vadovas „Bendra malda“, raginantis atgailai, dėkojimui ir bendram liudijimui. Pagal šį vadovą bus parengta ir popiežiaus bei liuteronų Bažnyčios vadovų ekumeninė liturgija Lunde.

Galiausiai bendrame liuteronų ir katalikų pareiškime primenamas svarbus 1999 metų ekumeninis rezultatas, deklaracija apie Nuteisinimo doktriną, 2006 metais priimtą ir Pasaulinės metodistų tarybos. Ši deklaracija išsprendė kelis šimtus metų trukusį fundamentalų nesutarimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.