2016-01-25 13:25:00

Popiežius: Ką reiškia skelbti Evangeliją vargdieniams?


Sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyviams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus komentavo liturgijoje skaitytą evangelisto Luko pasakojimą apie Jėzaus viešosios veiklos pradžią.

Įsivaizduokime, - sakė popiežius, - kad ir mes įžengiame į sinagogą Nazarete, miestelyje, kuriame Jėzus užaugo ir sulaukė trisdešimties metų. Jis atsistoja skaityti Šventąjį Raštą, paima pranašo Izaijo knygą, pasirenka tą vietą, kurioje parašyta: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams“ (Lk 4,18). Paskui, po kelių tylos akimirkų, jis taria visus nustebindamas: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“ (21).

Skelbti Evangeliją vargdieniams – tokia yra Jėzaus misija. Taip jis pats ją apibrėžia. Tokia yra ir Bažnyčios bei kiekvieno Bažnyčioje pakrikštytojo misija. Būti krikščioniu reiškia būti misionieriumi. Skelbti Evangeliją žodžiu, o visų prima gyvenimu, - tai pagrindinis krikščionių bendruomenės ir kiekvieno jos nario tikslas. Jėzus skelbia Gerąją Naujieną visiems, nė vieno neatstumdamas, o netgi priešingai – pirmenybę skirdamas tolimiausiems, kenčiantiems, ligoniams, visuomenės atmestiems žmonėms.

Ką gi reiškia skelbti Evangelija vargdieniams? Visų pirma reiškia būti kartu su jais, - sakė Pranciškus,- džiaugtis galimybe jiems patarnauti, vaduoti juos iš vargo, ir visa tai daryti su Kristaus Dvasia, nes jis yra Dievo Gailestingumas, Jis yra Dievo dovanojama Laisvė, jis tapo vargšu, kad savo vargu mus praturtintų. Jėzaus cituojami ir papildyti pranašo Izaijo žodžiai reiškia, kad žinia apie prisiartinusią Dievo Karalystę skirta visų pirma atstumtiesiems, prislėgtiesiems, kaliniams. Jėzaus laikais šie žmonės nebuvo tikinčiųjų bendruomenės centre.

Klauskime savęs: ar šiandien mūsų parapijų, asociacijų, judėjimų veikloje esame ištikimi Kristaus paskelbtai tikėjimo programai? Ar Evangelijos skelbimas vargdieniams yra mūsų veiklos prioritetas? Dėmesio, - sakė popiežius, - čia nekalbame apie socialinę ar politinę veiklą. Čia kalbame apie Evangelijos jėgą, kuri atverčia širdis, gydo žaizdas, pagal meilės logiką perkeičia žmonių tarpusavio ir visuomenės santykius. Vargšai yra Evangelijos širdyje.

Baigdamas savo kalbą popiežius Pranciškus meldė Mergelės Marijos užtarimo, kad ji padėtų mums atsiliepti į pasaulio žmonių širdyse degantį Evangelijos troškimą ir alkį, tepadeda į jį atsiliepti Dievo gailestingumo liudijimu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.