2016-01-25 13:20:00

Påvens besök i Sverige: Pressmeddelande från LVF och Påvliga Rådet för Kristen Enhet


Det Lutherska Världsförbundet och det Påvliga Rådet för främjandet av Kristen Enhet skickade på måndagen ut ett gemensamt pressmeddelande med anledning av påven Franciskus besök i Sverige i oktober 2016.

”Det Lutherska Världsförbundet (LVF) och den Katolska Kyrkan kommer tillsammans att anordna ett ekumeniskt uppmärksammande av reformationen den 31 oktober 2016 i Lund, Sverige.” Påven Franciskus kommer att delta tillsammans med Lutherska Världsförbundets ordförande Munib A. Younan och sekreterare Martin Junge. Den ekumeniska gudstjänsten kommer att anordnas i samarbete med Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan.

Det ekumeniska evenemanget kommer att äga rum i Lund inför 500-årsdagen av reformationen år 2017. Den kommer att belysa de ekumeniska framsteg som har skett mellan katoliker och lutheraner och de ömsesidiga gåvor som den gemensamma dialogen har gett. Man kommer även att hålla en ekumenisk gudstjänst baserad på det gemensamma dokument vid namn ”Gemensam Bön” som nyligen har publicerats.

Lutherska Världsförbundets generalsekreterare Martin Junge säger att 500-årsdagen av reformationen är en viktig händelse: ”Jag är djupt övertygad om att genom att arbeta för försoning mellan lutheraner och katoliker så arbetar vi för rättvisa, fred och försoning i en värld som är söndersliten av våld och konflikter.”

Även kardinal Koch, ordförande för det Påvliga Rådet för Kristen Enhet, har uttalat sig om vad 500-årsdagen av reformationen innebär: ”Genom att tillsammans fokusera på de centrala frågorna om Gud och på hur vi ständigt behåller Kristus i centrum är det möjligt för lutheraner och katoliker att gemensamt uppmärksamma reformationen. Inte bara pragmatiskt, utan förenade genom en djup tro på den korsfäste och uppståndne Kristus.”

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén säger att: ”Det är med glädje och förväntan som Svenska kyrkan välkomnar Lutherska Världsförbundet och Katolska Kyrkan till ett gemensamt uppmärksammande av reformationen i Lund. Vi kommer att be tillsammans med hela den ekumeniska familjen i Sverige att detta uppmärksammande kommer att bidra till den Kristna enheten i vårt land och i hela världen,” avslutar Antje Jackelén.

”Den ekumeniska situationen i vår del av världen är unik och intressant. Jag hoppas att detta möte kommer att hjälpa oss att se framåt så att vi kan vi vara vittnen till Jesus Kristus och hans Evangelium i vår sekulariserade värld,” säger Stockholms stifts katolske biskop Anders Arborelius, OCD.

Evenemanget i Lund är en del i lanseringen av dokumentet ”Från Konflikt till Gemenskap” som Katolska Kyrkan och det Lutherska Världsförbundet tillsammans publicerade 2013. Dokumentet är ett första försök utav båda parterna att gemensamt på internationell nivå beskriva reformationens historia och intentioner.

År 2017 är även 50-års jubileet av den framgångsrika internationella luthersk-katolska dialogen, vars viktigaste resultat är en ”Gemensam deklaration av rättfärdiggörelsen” som undertecknades 1999 av Lutherska Världsförbundet och Katolska Kyrkan och som bekräftades av det Metodistiska Världsrådet 2006. Detta dokument upphävde århundraden av tvister mellan katoliker och lutheraner om trons grunder och rättfärdiggörelseläran, vilket var brännfrågorna under reformationen. 
All the contents on this site are copyrighted ©.