2016-01-22 16:20:00

„Komunikacija ir gailestingumas: vaisingas susitikimas“


Penktadienio rytą Šventojo Sosto spaudos salėje buvo pristatyta Popiežiaus žinia Penkiasdešimtajai pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai. Iškart po Vatikano II Susirinkimo įvesta diena kasmet minima septintąjį Velykų sekmadienį. Šiemet tai bus gegužės 8 d. Šiai diena skirta popiežiaus žinia paprastai skelbiama sausio 24-ąją, kai Bažnyčia mini žurnalistų globėją šv. Pranciškų Salezą. Kadangi šiemet sausio 24-oji yra sekmadienis, popiežiaus žinios tekstas paskelbtas jau penktadienį.

Šiemet visoje Bažnyčioje švenčiant Gailestingumo jubiliejų, taip pat ir Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga popiežius Pranciškus kviečia skelbti gailestingumo žinią visais šiandieniniais žmonių tarpusavio komunikavimo kanalais. Popiežiaus žinios tema: „Komunikacija ir gailestingumas: vaisingas susitikimas“.

Viskas ką sakome ir kaip sakome, kiekvienas žodis ir gestas, turėtų skelbti atjautą, švelnumą, Dievo gerumą visiems žmonėms. Meilė pačia savo prigimtimi yra komunikacija, - rašo popiežius. Ji skatina būti atvirais, o ne izoliuotis. Komunikacija turi galią tiesti tiltus, skatinti susitikimą ir priėmimą, praturtinti. Žodžiai nutiesia tiltus tarp žmonių, šeimų, socialinių grupių ir tautų. Tai įmanoma ir betarpiškame fiziniame bendravime ir skaitmeninės komunikacijos plotmėje. Tad mūsų žodžiai ir gestai tebūnie tokie, kad padėtų ištrūkti iš smerkimo ir keršto užburtų ratų, į kuriuos įtraukti individai ir tautos. Daugiau gailestingumo reikia taip pat politikos ir diplomatijos kalboje. Popiežius kreipiasi į institucijas atsakingas už visuomenės nuomonės formavimą, kad būtų daugiau pakantos kitaip mąstantiems ir besielgiantiems.

Kaip labai norėčiau, kad mūsų komunikavime, taip pat mūsų, kaip Bažnyčios ganytojų tarnystėje, nebūtų nei išdidaus priešų smerkimo, nei niekinimo tų, kuriuos pasaulis laiko pralaimėjusiais ir nereikalingais, - rašo popiežius. Gailestingumas gali palengvinti gyvenimo sunkumus ir suteikti šilumos tiems, kas nieko kito nematė, o tik vien šaltą smerkimą. Mūsų komunikavimo stilius teįveikia tą logiką, pagal kurią žmonės skirstomi į teisiuosius ir nusidėjėlius. Mes galime ir privalome smerkti nuodėmę – smurtą, korupciją, išnaudojimą, bet negalime teisti žmonių, nes tik Dievas žino kas yra jų širdies gilumoje. Kai kas mano, kad gailestingos visuomenės vizija yra pernelyg idealistinė ir per daug atlaidi. Tačiau pabandykime prisiminti savo pirmą bendravimo patirtį šeimoje. Tėvai mus mylėjo ir vertino nepriklausomai nuo mūsų sugebėjimų. Tėvai visada natūraliai linki gero savo vaikams nepriklausomai nuo vaikų pasiekimų.

Popiežiaus žinioje taip iškeltas įsiklausymas į tai ką sako kitas žmogus. Komunikavimas tai dalijimasis, vadinasi – labai svarbu ir išgirsti, priimti ką kitas sako. Išklausyti tai kur kas daugiau nei vien girdėti. Jei į tai atsižvelgiame, visos komunikavimo priemonės ir formos gali ugdyti žmoniškumą. Komunikavimo autentiškumas priklauso ne nuo technologijos, bet nuo žmogaus širdies, nuo jo sugebėjimo tinkamai naudotis turimomis priemonėmis. Komunikacija, jos vietos ir priemonės, praplečia žmogaus akiračius. Komunikacija tai Dievo dovana ir kartu didžiulė atsakomybė.

Komunikacijos ir gailestingumo susitikimas tuomet yra vaisingas kai jis sukuria artumą, kai skatina rūpinimąsi, kai guodžia, gydo, palydi ir padeda džiaugtis. Komunikuoti su gailestingumu padalintame, susiskaldžiusiame, poliarizuotame pasaulyje, reiškia ugdyti laisvą ir solidarų artumą tarp Dievo vaikų, priklausančių vienai žmonių šeimai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.