2016-01-22 16:14:00

Popiežius: parengimas santuokai – kaip katechumenatas


Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su Romos Rotos tribunolo teisėjais, pradedančiais naujus darbo metus. Romos Rota atlieka trečios instancijos teismo funkcijas iš visos Bažnyčios gaunamoms santuokos negaliojimo byloms ir šios rūšies bylos sudaro pagrindę dalį šio tribunolo darbo, dėl to ir kiekvienų metų pradžioje vykstančiuose susitikimuose su šio tribunolo teisėjais popiežius paliečia kurį nors šios srities bažnytinės teisės aspektą.

Bažnyčia liudija begalinę gailestingą Dievo meilę šeimoms, ypač toms, kurias sužiedė nuodėmė arba gyvenimo sunkumai, - sakė popiežius Pranciškus. Tačiau kartu Bažnyčia skelbia nepajudinamą tiesą apie santuoką pagal Dievo planą. Pernai ir užpernai vykusių dviejų šeimai skirtų Vyskupų Sinodo asamblėjų metu, kolegialumo stiliumi ir dvasia gilinantis į šeimos problemas, be kitų dalykų, buvo pabrėžta, kad neturi būti painiojama šeima, kurios norėjo Dievas, su kitų rūšių sąjungomis.

Šeima, sudaryta ant neišardomos santuokos pagrindo, vieninga ir atvira gyvybei, yra Dievo ir Bažnyčios „svajonė“, prisidedanti prie žmonijos išganymo, - sakė popiežius. Tačiau Bažnyčia, būdama motina ir mokytoja, gerai žino, kad tarp krikščionių yra ir tokių, kurie turi tvirtą tikėjimą, kurį nuolat palaiko jų liudijama artimo meilė, maitina malda ir sakramentinis gyvenimas, ir tokių, kurių tikėjimas silpnas, neišlavintas ir užmirštas. Vis dėlto, nepaisant šių skirtumų, reikia aiškiai pabrėžti, kad tikėjimo kokybė nėra esminė sąlyga nulemianti santuokinį sutikimą.

Dažnai pasitaiko, kad žmonės tuokdamiesi skatinami natūralaus polinkio, santuokos sudarymo metu neturi aiškaus suvokimo koks yra Dievo planas ir tik vėliau šeimyniniame gyvenime atranda visa tai ką Dievas Kūrėjas ir Išganytojas jiems skyrė. Tikėjimo formacijos trūkumai, taip pat santuokos vienybės, neišardomumo ir sakramentinio kilnumo nesuvokimas gali padaryti negaliojančiu santuokinį sutikimą, tačiau tik tuo atveju, kai paveikia besituokiančiųjų valią. Dėl to turi būti labai kruopščiai ištirtas santuokos sakramentinio kilnumo suvokimas.

Bažnyčia su vis nauja atsakomybe turi skelbti, kad santuoka ir jos esminiai elementai – palikuonių susilaukimas, sutuoktinių gerovė, vienybė, neišardomumas, sakramentiškumas – tai ne tik nedaugeliui skirtas idealus kelias, bet tikrovė, kurioje, Kristaus malonės padedami, gali gyventi visi pakrikštytieji. Dėl to Bažnyčia turi sutelkti visas įmanomas sielovadines pajėgas, kad žmonės būti tinkamai parengti santuokai, kad parengimas santuokai, kaip siūlė kai kurie Sinodo tėvai, taptų naujos rūšies katechumenatu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.