2016-01-22 19:08:00

Ferenc pápa Rota-beszédének hangsúlyai - Interjú Érszegi Márk Auréllal


- Interjú Érszegi Márk Aurél kánonjogásszal, Vatikán-szakértővel

A Rota Romana bíráihoz intézett beszédében Ferenc pápa két fontos üzenetet közvetített. Az egyik, hogy a házasság nem egy elérhetetlen ideál, és mindenki képes rá, de azért azok sem veszítik el Krisztus szeretetét, akik valami miatt nem képesek azt megvalósítani.

Az Egyház hirdeti, hogy Isten irgalmas szeretettel viseltetik a családok iránt, de azt is bemutatja, hogy milyen az Isten terve szerint való házasság. Ahogyan VI. Pál fogalmazott: Isten nagy bölcsen a házasság és a család által össze kívánta kapcsolni az emberi lét két legfontosabb valóságát – a férfi és nő közötti kölcsönös szeretetet, valamint az élet továbbadásának küldetését. S ez az Isten által szándékolt család nem összekeverhető semmilyen másfajta kapcsolattal.

A másik fontos üzenet pedig lényegében egy pontosítás Ferenc pápa részéről. A keresztények között vannak, akiknek erős a hitük, mert táplálják, és vannak, akiknek gyenge, vagy akár elhanyagolt a hitük. A hit minősége azonban nem lényegi feltétele a házassági beleegyezésnek. Tehát a gyengébb hittel rendelkező személy is képes érvényesen beleegyezést adni a házasságkötéshez.

A pápa megerősíti, hogy a hit terén való „képzetlenség” – és a házasság lényeges elemeire vonatkozó tévedés – nem jelentik automatikusan, hogy érvénytelen volna a házasság. Hiszen „nem ritka” – mondja most a Szentatya – hogy a házasulók „korlátozott” ismeretekkel rendelkeznek csupán arra vonatkozóan, hogy miben áll Istennek a házasságra vonatkozó terve. De esetleg utána, a házasság folyamán még megérthetik.

A házasság tehát csak akkor érvénytelen, ha a házasulók a tudatlanságuk miatt akkora tévedésben vannak a házasság lényegét illetően, hogy az már az akaratukat is meghatározza. Azaz: ha jártak volna hittanórára, és megtanulták volna, hogy mi is a házasság, akkor esetleg nem is akartak volna házasságot kötni…

Ez a finomítás a pápa részéről azért fontos, mert a Mitis Iudex motu proprio kiadását követően voltak olyanok, akik úgy értelmezték az abban foglaltakat, mintha a pápa szerint a hit nélkül kötött házasság érvénytelen volna, s mostantól ezt könnyebben ki is lehet nyilvánítani az egyházi bíróságon.

Valójában arról van szó, hogy a Mitis Iudex motu proprio létrehozott egy egyszerűsített semmisségi eljárást. Az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok között pedig szerepel, hogy az egyszerűsített eljárás alkalmazására indok lehet a hit hiánya is, amennyiben az a házassági beleegyezés színleléséhez vezetett, vagy a felek házasodási akaratát meghatározó tévedést eredményezett.

Tehát – a motu proprio értelmében – a hit hiánya még nem feltétlenül okozza a házasság semmisségét. Csupán arra ad elégséges okot, hogy rövidített eljárással vizsgálják meg, hogy netán akkora tévedést okozott-e, hogy az döntő volt a felek akaratára nézve.

A pápa tehát ezt pontosította mostani beszédében. Végül pedig fontosnak tűnik az a felvetés, ami a beszéde végén hangzott el: sürgető lelkipásztori feladat a megfelelő házassági felkészítés megvalósítása. És ez a felkészítés „egyfajta új katekumenátusként” is elképzelhető – amint azt néhány szinódusi atya szorgalmazta is - hangsúlyozta az interjúban Érszegi Márk Aurél.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.