2016-01-21 16:40:00

Šventojo Sosto dekretas: Kojų plovimo apeigose ne tik vyrai


Kulto ir sakramentų kongregacija paskelbė dekretą, kuriuo įvedamas nedidelis pakeitimas į Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišių liturgiją. Pakeitimas liečia kojų plovimo gestą po Paskutinės vakarienės Mišių homilijos. Nuo dabar kojos galės būti plaunamos ne tik vyrams.

Kulto ir sakramentų kongregacija dekretą paskelbė tenkindama paties popiežiaus Pranciškaus pageidavimą, išreikštą 2014 m. gruodžio 20 laiške kongregacijos prefektui kardinolui Robert’ui Sarah. Pakeitimą įvedantis dekretas pasirašytas šių metų sausio 6-ąją ir paskelbtas šį ketvirtadienį.

Romos Mišiole Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišių aprašyme buvo nurodoma: „Kur sielovadoje naudinga, po pamokslo mazgojamos kojos dvylikai vyrų. Parinkus vyrus, patarnautojai nuveda prie tinkamoje vietoje pastatytų kėdžių ar suolų...“. Dabar Kulto ir sakramentų kongregacijos dekretu nurodoma, kad Mišiolo instrukcijose žodžiai „vyrai“, turi būti pakeisti žodžiais „žmonės iš Dievo tautos“. O tai reiškia, kad grupę asmenų, kuriems Paskutinės vakarienės Mišių metu nuplaunamos kojos, gali sudaryti vyrai ir moterys, seni ir jauni, sveiki ir ligoniai, kunigai, vienuoliai, pasauliečiai.(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.