2016-01-21 16:31:00

Popiežius atsako į vaikų klausimus


„Meilė pirmiau nei pasaulis“ – taip vadinasi dar viena neužilgo pasirodysianti popiežiaus knyga. Tai Pranciškaus atsakymai į vaikų klausimus.

Knygos sumanytojas ir viso leidybinio projekto autorius yra italas jėzuitas t. Antonio Spadaro SJ, Italijoje leidžiamo dvisavaitinio žurnalo „La Civiltà Cattolica“ redaktorius. Jis paragino vaikus rašyti laiškus su klausimais popiežiui. Gautus 259 laiškus italas jėzuitas pristatė popiežiui. Pranciškus juos perskaitė ir atsakė į vaikų užduotus klausimus. „Ką Dievas darė kol nebuvo pradėjęs kurti pasaulio?“ – klausiama popiežiaus. „Mylėjo“, - atsako Pranciškus. „Kodėl mano tėvai karstais pykstasi?“ „Nes jie tik žmonės“.

Knygą, iliustruotą vaikų piešiniais, leidžia tarptautinė Jėzaus Draugijos leidykla Loyola Press. Knyga pasirodys kovo mėnesį. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.