2016-01-21 19:05:00

A lábmosás szertartásában mostantól a kiválasztott hívek között lehetnek nők is


Ferenc pápa úgy határozott, hogy változtatást iktat be a Római Misekönyv liturgiai előírásaiba a lábmosás rítusát illetően, amely a Coena Domini (Esti mise az utolsó vacsora emlékére) szentmisének a része. Mostantól fogva a lelkipásztorok által kiválasztott személyek között nők is lehetnek. A Szentatya Robert Sarah bíboroshoz, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusához intézett levelében nyújt magyarázatot döntéséhez. Erre vonatkozóan a vatikáni dikasztérium dekrétumot tett közzé.

„A maga teljességében fejezzük ki a Cenákulumban Jézus által végrehajtott gesztust, a végsőkig való önátajándékozását a világ üdvözítéséért, határtalan szeretetét.” Ferenc pápa így magyarázza Sarah bíborosnak írt levelében döntését, a Római Misekönyv előírásának módosítását illetően, amely kijelöli a személyek kiválasztását a lábmosás szertartására a Coena Domini nagycsütörtöki szentmise során.

A kiválasztott hívek között lehetnek nők is

„Az alapos megfontolás után” meghozott pápai döntés ettől kezdve lehetővé teszi az egyház lelkipásztorai számára, hogy a szertartásban résztvevő személyeket Isten népe minden tagja közül választhatják ki. Korábban csak férfiak vagy fiúk lehettek közöttük, mostantól férfiak és nők is lehetnek, megfelelő módon fiatalok és idősek, egészségesek és betegek, klerikusok, megszentelt életűek és világiak, beleértve a házasokat vagy hajadonokat és nőtleneket is. A hívek e kis csoportjának – hangsúlyozza a dikasztérium, a számok pontos meghatározása nélkül – Isten népe minden részének változatosságát és egységét kell, hogy képviselje.

Megfelelő módon el kell magyarázni a szertartás jelentését a kiválasztott személyeknek

A Szentatya továbbá javasolja, hogy a kiválasztott személyeket lássák el megfelelő magyarázattal a rítus jelentéséről. Arthur Roche érsek, az Istentiszteleti Kongregáció titkára az Osservatore Romano vatikáni napilapban írt cikkében hangsúlyozza: ezek a személyek egyszerűen jelezhetik, hogy készek a szertartásban való részvételre. A liturgikus szertartások előkészítőinek feladata, hogy mindent megtegyenek azért, hogy mindenki eredményesen részt vehessen ebben a rítusban: az Úr minden tanítványának élete az Evangéliumban hallott ’új parancsolat’ emlékezete.

Itt emlékeztetünk rá, hogy Ferenc pápa már e szertartás keretében megmosta néhány nőnek a lábát, pl. múlt év Nagycsütörtökén, amikor Coena Domini szentmisét mutatott be a római Rebibbia börtönben.

(sv-vl)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.