2016-01-20 15:55:00

Påven Franciskus besöker äldre och sjuka under jubelåret


Påven Franciskus uppmanar inte bara de troende att utföra två barmhärtighetsgärningar varje månad, utan går själv i täten för initiativet. På fredagen dök påven plötsligt upp på två särskilda boenden, som inledning till de barmhärtighetsgärningar som han planerar att utföra på fredagarna under Barmhärtighetens Jubelår.

Påvens första besök på fredagen var Bruno Buozzis ålderdomshem i utkanten av Rom, där 33 personer bor. Under sitt besök fick påven Franciskus möjlighet att tala kort med alla de boende tillsammans med ärkebiskop Rino Fisichella, ordförande för det påvliga rådet för ny evangelisation, som följde med påven på hans besök.

På vägen tillbaka till Vatikanen gjorde påven Franciskus ett andra oväntat besök, denna gång på Casa Irde, ett boende där sex gravt funktionshindrade personer bor tillsammans med sina familjer och assistenter.

Genom dessa två besök vill påven särskilt påminna Kyrkan om hur viktiga de äldre, allas våra mor- och farföräldrar är, och om det mänskliga livets outsägliga värde och betydelse i varje situation. I en intervju i december sa påven Franciskus att han under jubelåret kommer att utföra ”olika gester” av barmhärtighet på en fredag varje månad. 
All the contents on this site are copyrighted ©.