2016-01-20 13:04:00

Pranciškus: Krikšto malonė stiprina krikščionių vienybę


Trečiadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė bendrojoje audiencijoje kelis tūkstančius maldininkų ir Gailestingumo jubiliejaus piligrimų iš viso pasaulio. Dėl šalto oro visi buvo priimti didžiojoje audiencijų salėje, talpinančioje dvylika tūkstančių asmenų. Audiencijos katechezėje Šventasis Tėvas pratęsė pašnekesių ciklą apie Dievo gailestingumą, šį kartą kalbėjo apie visiems krikščionims bendrą Krikštą, kvietė melstis, kad visi krikščionys augtų vienybe, kuri pralenkia bet kokį pasidalijimą.

Šventasis Tėvas katechezę pailiustravo pasakojimu apie Rygos katedros krikštyklą iš XII amžiaus, kai Latviją evangelizavo šv. Mainardas. Ši krikštykla yra iškalbus ženklas tikėjimo šaltinio, kurį pripažįsta visi Latvijos krikščionys – katalikai, luteronys, ortodoksai. Tas šaltinis yra mūsų bendras Krikštas, sakė popiežius, primindamas Latvijos ekumeninės grupės šių metų Maldų už krikščionių vienybę savaitės parinktą biblinį tekstą iš apaštalo šv. Petro pirmojo laiško. Jame Petras ragina pirmuosius krikščionis būti sąmoningais apie malonę gautą per Krikštą ir jos pasekmes.

“Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę” (1 Pt 2, 9-10), rašo apaštalas Petras pirmiesiems krikščionims. Popiežius tęsė:

Krikštas visų pirma reiškia, kad visi esame nusidėjėliai ir visiems mums reikalingas išgelbėjimas, išganymas ir išlaisvinimas iš blogio. Kai sakome, kad išpažįstame vieną Krikštą, išpažįstame, kad visi mes - katalikai, protestantai ir ortodoksai – dalijamės patirtimi būti pašauktiems iš tamsybių į susitikimą su gyvuoju Dievu, kupiną gailestingumo. Deja, mes visi išgyvename egoizmą, kuris žadina pasidalijimą, užsisklendimą, panieką. Sugrįžti prie Krikšto šaltinio reiškia iš naujo atrasti gailestingumo šaltinį, kuris yra vilties šaltinis visiems, nes gailestingumas nieko neatstumia.

Dalijimasis šia malone sukuria neišardomą visų krikščionių ryšį taip, kad Krikšto dėka galime vieni kitus laikyti tikrais broliais. Mes esame šventoji Dievo tauta, nors dėl mūsų nuodėmių dar nesame pilnutinai vieninga tauta. Dievo gailestingumas, kuris veikia per Krikštą, yra stipresnis už mūsų pasidalijimą. Pagal tai, kiek atsiveriam gailestingumo malonei vis pilniau tampame Dievo tauta ir vis labiau sugebantys skelbti nuostabius Dievo darbus, pradedant nuo labai paprasto ir broliško vienybės liudijimo. Visiems galime paskelbti apie Evangelijos galią, pasižadėdami dalytis gailestingumo darbais kūnui ir sielai. Tai konkretus mūsų visų - katalikų, protestantų ir ortodoksų - vienybės paliudijimas.

Per Krikšto malonę visi gavome Dievo gailestingumą ir buvome priimti į jo tautą. Visi mes - katalikai, protestantai ir ortodoksai – sudarome karališką kunigystę ir šventąją tautą. Tai reiškia, kad turime bendrą misiją: gautąjį Gailestingumą perduoti kitiems, pradedant nuo skurdžiausių ir apleistų. Šią savaitę, - baigdamas kalbą sakė popiežius, - prašykime Viešpatį, kad visi mes, kaip mokiniai Kristuje, rastume būdų kaip bendradarbiauti kartu, kad neštume Tėvo gailestingumą į visus pasaulio kraštus.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.