2016-01-20 11:25:00

Ferenc pápa szerdai katekézise a keresztség összekapcsoló, egyetemes jelentőségéről


Ferenc pápa szerdán délelőtt tíz órakor a VI. Pál teremben tartotta meg az általános kihallgatást a zarándokok részére és ezúttal a most folyó ökumenikus imahéthez fűzte gondolatait. Az imahét alapigéje az első Péter-levél második fejezetéből: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok” (1 Pét 2,9-10). „Ezt a szöveget egy ökumenikus csoport választotta ki Lettországban – magyarázta a pápa – az Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa közös megbízásából”.

A keresztségünk jegyében együtt lépjünk túl a megosztottságainkon   

„A rigai lutheránus székesegyház keresztkútja a 12. századból ered, amikor Szent Meinhard az országot evangelizálta. Az a keresztkút ékesszóló jele annak a hitbeli eredetnek, melyet Lettország minden kereszténye elismer, katolikusok, lutheránusok és ortodoxok egyaránt. A II. Vatikáni Zsinat megállapítja, hogy „A keresztség tehát az egység szentségi kötelékét hozza létre, mely mindazok között érvényesül, akik általa újjászülettek” (Unitatis redintegratio, 22). Péter apostol első levele a keresztények első nemzedékéhez fordul – hangsúlyozta a pápa –, hogy tudatosítsa bennük a keresztséggel kapott kegyelmet és az ebből adódó elvárásokat. Az imahét során mi is arra kaptunk meghívást, hogy újra felfedezzük ezt, és együtt lépjünk túl a megosztottságainkon.  

Keresztségünk közös tapasztalata: a bűn sötétségéből a krisztusi új élet világosságára jutni  

Sőt, a keresztségben osztozni, azt jelenti, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, és szükségünk van a megváltásra, az üdvösségre, a gonosztól való szabadításra. Ez az a negatív szempont, amit az első Péter levél „sötétségnek” hív, amikor így szól: „A sötétségből Isten csodálatos világosságára hívott meg bennünket”. Ez a halál tapasztalata, amit Krisztus sajátjává tett és amit a keresztségben a vízbe való bemerítkezés jelképez és amit az onnan való kiemelkedés követ, mint a Krisztusban való új életre föltámadás szimbóluma.

A keresztségből kiindulni azt jelenti, hogy megtaláljuk az irgalmasság forrását

Amikor mi keresztények megvalljuk az egy keresztségben osztozást, azt állítjuk, hogy mi mindannyian – katolikusok, protestánsok és ortodoxok – abban a tapasztalatban osztozunk, hogy az örvénylő és elidegenítő sötétségből az élő, irgalommal teli Istennel való találkozásra kaptunk meghívást. Sajnos mindnyájan megtapasztaljuk az önzést, mely megoszlást, bezárulást, megvetést szül. A keresztségből kiindulni azt jelenti, hogy megtaláljuk az irgalmasság forrását, a remény forrását mindenki számára, mert senki nincs kizárva Isten irgalmasságából.    

A keresztség kegyelme feloldhatatlan köteléket jelent a keresztények között                                                               

Az ebben a kegyelemben osztozás egy feloldhatatlan köteléket jelent a keresztények között, úgy, hogy a keresztség erejében valóban testvérnek tekinthetjük egymást. Tényleg Isten szent népe vagyunk, még ha a bűneink miatt nem is vagyunk teljesen egy nép. Isten irgalmassága, mely a keresztségben tevékeny, erősebb a megosztottságainknál. Mi keresztények teljes erővel hirdethetjük az evangéliumot abban az elkötelezettségben, hogy megosztjuk egymással az irgalmasság testi és lelki műveit. Ez pedig a keresztények – protestánsok, katolikusok, ortodoxok – közötti egység konkrét tanúsága.

A szentkapun áthaladás térítse a szíveket Isten és a testvérek felé

A Szentatya a katekézis végén köszöntötte a különféle csoportokat és azt kívánta nekik, hogy a jubileum ünneplése a szent kapun való áthaladásukkal térítse meg a szíveket Isten és a testvérek számára. Külön szólt a pápa a fiatalokhoz, a betegekhez és az újházasokhoz: „Az imahét a keresztények egységéért minden Krisztusban hívőt arra emlékeztet a keresztség által, hogy mindnyájan Isten népéhez tartozunk. Kedves fiatalok, imádkozzatok azért, hogy az összes keresztény váljon mindinkább egyetlen nagy családdá; kedves betegek, ajánljátok fel szenvedéseiteket Krisztus egyháza egységéért, és ti, kedves újházasok, gyakoroljátok az irgalmas és ingyenes szeretetet, mint amit Krisztus táplál irántunk – fejezte be katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson.

(vl)  

  
All the contents on this site are copyrighted ©.