2016-01-20 16:01:00

Ferenc pápa üzenete a Világgazdasági Fórumhoz


„Tartsuk kézben a negyedik ipari forradalmat” – ez a témája az idei Világgazdasági Fórumnak, amelyet a svájci Davosban tartanak január 20-23. között. Ferenc pápa üzenetet küldött a találkozó elnökének, amelyben hangsúlyozza, hogy az embernek kell irányítania a technológiai fejlődést anélkül, hogy az uralkodna felette.

Az üzleti tevékenység új modelljeit kell létrehozni

A negyedik ipari forradalom elkerülhetetlenül együtt jár a munkahelyek drasztikus mértékű visszaesésével. A nemzeti és a globális gazdaság pénzügyi és technológiai átalakulása távolra mutató változásokat hozott a munka területén. Csökkent az emberhez méltó foglalkoztatás, a szociális biztonság, amely aggasztóan növelte az egyenlőtlenséget és a szegénységet. Az üzleti tevékenység új modelljeit kell létrehozni, amelyek a fejlett technológiák előmozdítása mellett képesek mindenki számára emberhez méltó munkát teremteni, felmutatni és megszilárdítani a társadalmi jogokat és védelmezni a környezetet.

Nem szabad hagyni, hogy a jóléti kultúra érzéketlenné tegyen bennünket az együttérzésre

A Szentatya felhívással fordult a davosi tanácskozás résztvevőihez, hogy ne feledkezzenek meg a szegényekről. Ez az elsődleges kihívás, amely az üzleti világ vezetői előtt áll. Nem szabad hagyni, hogy a jóléti kultúra érzéketlenné tegyen bennünket az együttérzésre a szegények kiáltása iránt. Az együtt sírás mások fájdalma miatt nem csak azt jelenti, hogy osztozunk szenvedéseikben, hanem mindenekelőtt azt, hogy felismerjük: saját cselekvésünk az oka az igazságtalanságnak és az egyenlőtlenségnek. Nyújtsuk tehát ki kezünket feléjük és támogassuk őket, hogy érezhessék jelenlétünk melegét, barátságunkat és testvériségünket! Ne féljünk megnyitni elménket és szívünket a szegények felé. Így szabad folyást engedünk gazdasági és technikai tehetségünknek és felfedezzük a teljes élet boldogságát, amelyet a fogyasztás nem adhat meg.

A most elérkező negyedik ipari forradalom ne vezessen a személy tönkretételéhez

A mély és korszakos változások idején a világ vezetői előtt az a kihívás áll, hogy biztosítsák: a most elérkező negyedik ipari forradalom ne vezessen a személy tönkretételéhez. Ne eredményezze azt, hogy átveszi helyét a lélektelen gép vagy, hogy bolygónk átalakul egy üres kertté a néhány kiválasztott élvezete számára. Ezzel szemben a jelen pillanat értékes lehetőséget nyújt ahhoz, hogy irányítsuk és kormányozzuk a most zajló folyamatot, és hogy befogadó társadalmakat építsünk, amelyek az emberi méltóság tiszteletben tartásán, a tolerancián, az együttérzésen és az irgalmasságon alapszanak. Ferenc pápa közös erőfeszítést kért a Világgazdasági Fórum résztvevőitől a fenntartható és átfogó fejlődés érdekében.

Az üzleti tevékenység nemes hivatás

Az üzleti tevékenység nemes hivatás. Egyben felelőssége az, hogy segítsen túllépni a társadalom és a környezet összetett válságán és, hogy küzdjön a szegénység ellen. Ez teszi majd lehetővé, hogy javítsunk milliók bizonytalan életkörülményein, és hogy áthidaljuk a társadalmi szakadékot, amely növeli az igazságtalanságot és aláássa a társadalom alapvető értékeit, beleértve az egyenlőséget, az igazságosságot és a szolidaritást.

A Szentatya végül üzenetében rámutat, hogy a párbeszéd megfelelő eszközei által a Világgazdasági Fórum platformjává válhat a teremtett világ védelmének és egy egészségesebb, emberségesebb, szociálisabb és átfogóbb fejlődés megvalósításának.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.